Naturen som kilde til god helse – om hvordan og hvorfor naturen påvirker helsen

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

I en svensk forskningsrapport fra 2006, utgitt av Naturvårdsverket, presenteres en del av den forskningen som har blitt gjort de seneste 20- 30 årene om hvordan mennesker påvirkes av naturen. Den historiske kunnskapen som har ligget til grunn i tusentals av år – og den hverdagserfaringen som mange privatpersoner har av at naturen kan hjelpe… Read more »

I en svensk forskningsrapport fra 2006, utgitt av Naturvårdsverket, presenteres en del av den forskningen som har blitt gjort de seneste 20- 30 årene om hvordan mennesker påvirkes av naturen. Den historiske kunnskapen som har ligget til grunn i tusentals av år – og den hverdagserfaringen som mange privatpersoner har av at naturen kan hjelpe ved stresshåndtering, smertelindring, krisebearbeiding og mental utladning – har fått støtte fra vitenskapelig fakta. En god kunnskap om naturens ulike verdier er et viktig utgangspunkt i arbeidet med å verne og vise naturen. Rapporten er tenkt som en inspirasjon og et diskusjonsgrunnlag innenfor regional og kommunal forvaltning.

Rapporten dokumenterer at naturen leder til mindre stress og økt kreativitet på arbeidsplasser, til bedre motorikk og konsentrasjon hos barnehagebarn og til bedre innhenting etter stress for gamle på aldershjem. Det handler om den store gevinsten ved å grunnlegge en relasjon til naturen allerede som barn, for å senere kunne bruke naturen som en kilde til god helse. Det handler om tettstedsnær hverdagsnatur, men også behovet av natur som gir følelser av noe mektig og urørt. Til slutt i rapporten vekkes tanken om å gi helsetjenestene en mulighet til å skrive ut naturopphold på resept, på samme måte som man kan skrive ut fysisk aktivitet på resept.

Les hele rapporten her: Naturen som kraftkälla: Om hur och varför naturen påverkar hälsan

Del denne artikkelen