Naturen «sletter» bekymringer

Publisert – Sist oppdatert 10.02.2020

Vi blir friskere av å være ute i naturen – men hvorfor? Nå har forskere delvis funnet forklaringen på hvorfor naturen gir helseeffekter – nærhet til grønne omgivelse endrer hjernen vår og demper bekymringer. Vi har lenge visst at naturen påvirker helsen vår positivt – både fysisk og mentalt. Tidligere undersøkelser viser at stressnivået synker… Read more »

Vi blir friskere av å være ute i naturen – men hvorfor? Nå har forskere delvis funnet forklaringen på hvorfor naturen gir helseeffekter – nærhet til grønne omgivelse endrer hjernen vår og demper bekymringer.

Vi har lenge visst at naturen påvirker helsen vår positivt – både fysisk og mentalt. Tidligere undersøkelser viser at stressnivået synker etter kun tre minutter, når du går ut i grønne omgivelser.

Nå har den amerikanske forskeren Gregory Bratman ved Stanford University i California tillegg påvist at skogens grønne løv og havets brus faktisk forandrer hjernen og demper bekymringer. At et aktivt friluftsliv har en helsebringende effekt, er godt kjent. Men at bare det å se grønne trær ut av vinduet gjør oss både gladere og lettere til sinns, er kanskje mer overraskende.

38 forsøkspersoner ble delt inn i to grupper, der en gruppe skulle gå langs en motorvei, og den andre skulle gå gjennom en grønn park med blomster og trær. En hjerneskanning viste så at blodgjennomstrømningen i hjernen var annerledes i den gruppen som hadde gått i naturen, og de gav uttrykk for færre bekymringer og negative tanker enn den gruppen som hadde gått langs bilvei.

Konklusjonen er at selv korte turer i grønn natur faktisk forandrer hjernen – og har en målbar og positiv effekt på våre negative tanker.

«Disse resultatene tyder på at tilgjengelig naturområder kan være avgjørende for mental helse i en verden som blir stadig mer urbanisert», konkluderer Bratman og kollegaene i studien.

Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, mener funnene til Bratman bør være et tankekors for alle fylkes- og lokalpolitikere.

– Naturen er åpenbart en gullgruve, og bidrar både til livskvalitet for den enkelte og til stor verdi for samfunnet. Når lokalpolitikere diskuterer bruken av kommunens og fylkets arealer, må de sørge for at innbyggerne får bedre tilgang til naturopplevelser. De må bli flinkere til å legge til rette for grønne områder, gang- og sykkelstier, og andre naturstier. Her er det masse god livskvalitet å hente og mye penger å spare, mener Heimdal.

Han viser til beregninger Helsedirektoratet og Finansdepartementet har gjort, som viser at ett år med god livskvalitet har en samfunnsøkonomisk verdi på 1,12 millioner kroner (kvalitetsjusterte leveår).

– De fleste av oss har erfart at vi føler oss bedre til sinns og får bedre helse av å være i naturen. Naturen er den beste medisinen vi har, sier han.

 

Relaterte saker:  

Natur og grønne områder forebygger stress

«Skov og Landskab» i Danmark ga i 2005 ut et hefte som beskriver folks egen vurdering av hva natur og grønne områder betyr for deres helse. Heftet er basert på en landsdekkende spørreskjemaundersøkelse, hvor dansker mellom 18 og 80 år har svart på spørsmål om grønne områder og sunnhet.

Naturen helbreder

En artikkel i «National Geographic» fra 2016 som refererer til nyere forskning og undersøkelser som dokumenterer helseeffekt av nærhet til natur og utøvelse av friluftsliv. På bakgrunn av dette fremholdes det at naturen er til nytte for oss og gjør oss i bedre humør, hjelper mot stress og mental u […]
En dansk studie fra 2012 har sett på virkningen av grøntområder nær arbeidsplassen i forhold til psykisk restituering i en stressende jobbhverdag. 183 arbeidstakere fra 5 akuttsykehus i København var med i studiet, gjennom utfylling av et spørreskjema på stedet.Funnene i studiet støtter hypotese […]
En svensk rapport fra 2001 hadde som mål å tydeliggjøre rekreasjonens betydning for psykisk helse og psykiske helseproblemer, å beskrive de miljøene og aktivitetene innen rekreasjon som er helsefremmende, å beskrive metoder og program som har gitt bra resultat, samt gi eksempler på psykiske, sosia […]
En dansk rapport fra 2011 viser til resultater i en sunnhets – og sykdomsundersøkelse som omfatter bruk av grønne områder. Undersøkelsen kalles SUSY Grøn.  Over 21 000 danske statsborgere over 16 år har deltatt i undersøkelsen. Data ble innsamlet ved personlig intervjuer og en supplerende papirund […]

 

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 16 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 900 000 medlemskap og flere enn 4 600 lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål.

Norsk Friluftsliv arbeider for
– et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

– å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

– helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

– å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen. 

Illustrasjonsfoto: Hilde Myhrvold

 

Del denne artikkelen