– Naturen eies ikke av reiselivsnæringen

Publisert – Sist oppdatert 24.04.2020

Den første reiselivsmeldingen på 17 år inneholdt lite om hvordan man skal ta vare på naturen, slik at Norge fortsatt har et produkt å selge til turister i fremtiden. – Naturen er ikke eid av reiselivsnæringen, men er en felles verdi – som må forvaltes deretter, mener Norsk Friluftsliv

Etter flere sesonger med stor vekst i norske turisme, og mange utfordringer knyttet til blant annet store folkemengder på utvalgte områder som Trolltunga, Preikestolen og Lofoten, var det knyttet stor spenning til reiselivsmeldingen som ble lagt frem fredag.

Med tittelen «Opplev Norge – unikt og eventyrlig» ble meldingen presentert av næringsminister Monica Mæland på Fjellstua i Tromsø – 17 år etter forrige reiselivsmelding.

– Nærmere 70 prosent av turistene som kommer til Norge oppgir at det er for å oppleve naturen. Men hvis den ikke tas vare på, men forringes, så er det heller ingen natur for turistene å nyte i fremtiden, påpeker Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Skal selge norsk natur
Stortingsmeldingen er tydelig på at det er naturen norsk reiseliv skal selge i årene som kommer.

– Meldingen legger stor vekt på at fremtidens reiseliv må utvikles på en bærekraftig måte hvor det tas hensyn til naturen, men den er imidlertid lite konkret på hvordan dette skal gjøres. Miljøbelastningen er allerede stor på mange steder i Norge, og meldingen legger opp til en sterk vekst, sier Lasse Heimdal.

Norsk Friluftsliv er bekymret for at en vekst i reiselivet uten konkrete tiltak og handlingsplaner for å sikre naturgrunnlaget, vil bety større belastning og forringelse av naturen og miljøet.

– En svekkelse av allemannsretten
Lasse Heimdal etterlyser en mer offensiv strategi for hvordan regjeringen vil forvalte og ta vare på naturen og områdene ved de attraktive turistdestinasjonene.

– Skal vi ha naturskjønne og attraktive områder å vise frem i framtiden, må vi ha på plass gode forvaltningsplaner for viktige naturområder som også legger gode rammebetingelser for reiselivsnæringen, sier Lasse Heimdal.

 – Meldingen legger opp til at næringen går foran naturen. Naturen eies ikke av reiselivsnæringen, og heller ikke kommunen, men er en felles verdi – som må forvaltes deretter. En for sterk kommersialisering av naturen vil også være en svekkelse av allemannsretten, understreker Heimdal.

Her kan du lese hele reiselivsmeldingen.

Del denne artikkelen