Nature and Health

Publisert – Sist oppdatert 04.02.2020

Nature and Health, tidligere EBIC (Evidence based information center), har som mål å utvikle en nettportal, der nordisk forskning om hvilken betydningen friluftsliv og kontakt med natur har for menneskers helse og livskvalitet, blir presentert.

Portalen tar utgangspunkt i et nordisk samarbeid, i første rekke mellom Danmark, Sverige og Norge. Det nordiske prosjektet «Frisk i Naturen» (2009-2011), forankret hos Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) i Norge, fikk i 2011 støtte fra Nordisk ministerråd til utvikling av en modell for portalen. Dette er gjort ved København Universitetet i 2012.

Lenke til nettportalen finner du her

Målgruppen for portalen er frivillige organisasjoner og fagpersoner med behov for informasjon i eget arbeid, fagutvikling og praksis, planleggere, offentlige organer, politikere, journalister og andre som søker kunnskap om hva norsk forskningen kan fortelle om relasjonen mellom mennesker og natur og i hvilke miljøer de kan søke mer informasjon.

En annen viktig målgruppe er studenter ved ulike studieprogram ved høgskoler og universiteter, som arbeider med studentarbeider og aktiviteter om mennesker, helse og natur.

Danmark lanserte sin del av prosjektet i 2012, og Sverige lanserer i 2013. Norge arbeider, sammen med Universitetet for Mangfold og Biovitenskap, for å skaffe midler til en norsk side. I tillegg til norsk forskning («research») tas det sikte på å presentere eksempler på «best practice» og aktuelle nyheter («news»).

Vi ønsker å velge en vid definisjon av begrepet natur og å dekke hele spekteret fra friluftsliv, betydningen av grønne bo- og nærmiljø, til naturbasert aktivitet knytte til utmark, parker/hager/planter og dyr.

Vi vil inkludere alle målgrupper fra barn, unge, voksne til eldre om betydningen av omgivelser eller aktivitet enten ved bruk i fritid, ved egen bolig/botilbud, helseinstitusjoner eller i en tilrettelagt enhet for særskilte grupper. Aktiviteten kan være knytte til både utmark, hager/planter og dyr.

Del denne artikkelen