Naturbasert terapi forsterker lærings – og endringsprosesser

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En dansk litteraturstudie fra 2011 har sett på samspillet mellom kognisjon og fysisk utfoldelse, i relasjon til naturbasert terapi. Med støtte i litteraturen innen kognisjon og nevrovitenskap, har det blitt argumentert at læring forbedres ved fysisk engasjement i miljøet. I denne studien har dette argumentet blitt plassert i en naturbasert terapikontekst, som kan forstås som… Read more »

En dansk litteraturstudie fra 2011 har sett på samspillet mellom kognisjon og fysisk utfoldelse, i relasjon til naturbasert terapi. Med støtte i litteraturen innen kognisjon og nevrovitenskap, har det blitt argumentert at læring forbedres ved fysisk engasjement i miljøet. I denne studien har dette argumentet blitt plassert i en naturbasert terapikontekst, som kan forstås som terapeutisk behandling og involvering av aktiviteter og opplevelser i naturen. Studien konkluderer med at bruk av metaforer for ønskelige terapeutiske forståelser, i sammenheng med aktiviteter i naturen, kan forsterke lærings- og endringsprosessen. Bakgrunnen for dette er at man involverer både kognisjonen og kroppen. Studiet foreslår også implikasjoner for praksis.

Les forskningsartikkelen her: Developing the therapeutic potential of embodied cognition and metaphors in nature-based therapy: lessons from theory to practice

Del denne artikkelen