Naturbasert integrering- erfaringer og eksempler

Publisert – Sist oppdatert 05.02.2020

Nordisk ministerråds Terrestere økosystemgruppe (TEG) finansierte forprosjektet ORIGIN (Outdoor recreation, nature interpretation and integration in Nordic countries) i 2016 for å øke forståelsen av natur- og kulturøkosystemtjenesters rolle i sosial integrering av innvandrere i de nordiske samfunnene. Prosjektet ORIGIN tilrettelegger for et nordisk samarbeid og nettverk av offentlige og private organisasjoner, og frivillige organisasjoner som arbeider med integrering og natur-/kulturarv.

Resultatene fra prosjektets første fase er nå oppsummert i en ny publikasjon «Naturbasert integrering – nordiske erfaringer og eksempler». Prosjektet tar sikte på å øke forståelsen av naturens, naturmiljøets og friluftslivets rolle i sosial integrering av innvandrere til de nordiske samfunnene, og tilrettelegger for nettverk over landegrensene. Publikasjonen viser resultatene av en nordisk undersøkelse rettet mot fagfolk som arbeider med naturbasert integrering og inneholder flere beskrivelser av praktiske saker fra Finland, Sverige, Norge og Danmark.

Du kan laste ned rapporten her: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-4859

Del denne artikkelen