Natur- og miljøbarometer 2012

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Hovedformålet er å kartlegge og følge det norske folk over tid når det gjelder holdninger, kunnskap og atferd innenfor spørsmål som er relatert til natur og miljø.

Natur- og miljøbarometeret gjennomføres annethvert år.

Hovedformålet er å kartlegge og følge det norske folk over tid når det gjelder holdninger, kunnskap og atferd innenfor spørsmål som er relatert til natur og miljø. Temaene omfatter blant annet naturvern, jakt, friluftsliv, fiske, skogbruk og nærmiljø.

Natur- og miljøbarometeret 2012

Del denne artikkelen