Nasjonal strategi for friluftsliv

Publisert

Regjeringen vil at flere skal drive med aktivt friluftsliv, og har lansert en strategi for perioden 2014 – 2020.   Det er en ambisjon at alle som bor i byer og tettsteder skal ha maksimalt 500 meter fra bosted til et sammenhengende nettverk av ferdselsårer. Hvis dette følges opp i budsjettene, så er dette strålende… Read more »

Regjeringen vil at flere skal drive med aktivt friluftsliv, og har lansert en strategi for perioden 2014 – 2020.

 

Det er en ambisjon at alle som bor i byer og tettsteder skal ha maksimalt 500 meter fra bosted til et sammenhengende nettverk av ferdselsårer. Hvis dette følges opp i budsjettene, så er dette strålende nyheter, kommenterer FRIFO.

 

Barn, unge, folk med innvandrerbakgrunn og folk med nedsett funksjonsevne er viktige målgrupper. Dette var noen av hovedpoengene da friluftsstatsråden lanserte den nye strategien søndag under Friluftsfestivalen på Vestre Toten.

 

Friluftslivet løftes frem som viktig kilde til fine opplevelser, mer fysisk aktivitet, bedre helse og naturglede. Det skal bli mer av dette, dersom strategien blir fulgt opp. Det bynære friluftslivet skal prioriteres. Tilrettelegging for folk med innvandrerbakgrunn og folk med nedsatt funksjonsevne blir også sentralt i årene fremover.

 

En rekke organisasjoner, fylkeskommuner, kommuner og forskingsinstitusjoner har bidratt under utarbeidelsen. Strategien legger også opp til økt bruk av by- og tettstedsnære landbruksområder til friluftsliv, blant annet gjennom frivillige avtaler med grunneierne.

 

Regjeringa vil også i større grad fokusere på kulturminner sammen med friluftsliv. Videre skal tilrettelegging og stimulering til fritidsfiske prioriteres sterkere.

Ny teknologi kan også brukes til å øke deltagelsen i friluftslivet. Regjeringen vil støtte IKT-baserte produkter og tjenester som kan bidra til at flere tar del i friluftslivet.

 

Strategien bekrefter også at regjeringen vil gjennomføre et nytt Friluftslivets år i 2015.

Friluftslivets år 2015 skal ha særlig vekt på friluftsliv i nærmiljøet, kulturminner i naturen som opplevelsesverdier og fritidsfiske. Barn, unge og barnefamilier skal ha særlig prioritet.

 

Strategien finner du HER

Del denne artikkelen