Nasjonal konferanse om naturmangfoldloven 4. desember 2013

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Videoopptak av hele konferansen   PROGRAM   9:00 Velkommen – Møteleder: Christian Steel, generalsekretær i SABIMA   HVA MÅ VIRKE BEDRE I LOVEN? 9:05 Naturmangfoldloven skal gjøre arealforvaltningen bærekraftig, men gjør den det? Om forvaltningspraksis i kommuneplaner, hyttebygging, samferdsel, fornybar utbygginger, samla belastning. Hvordan har enkeltsakene formet tolkningen av loven? Kan vi være med og… Read more »

Videoopptak av hele konferansen

 

PROGRAM

 

9:00

Velkommen – Møteleder: Christian Steel, generalsekretær i SABIMA

 

HVA MÅ VIRKE BEDRE I LOVEN?

9:05

Naturmangfoldloven skal gjøre arealforvaltningen bærekraftig, men gjør den det? Om forvaltningspraksis i kommuneplaner, hyttebygging, samferdsel, fornybar utbygginger, samla belastning. Hvordan har enkeltsakene formet tolkningen av loven? Kan vi være med og påvirke mer enn vi tror?
Heidi Sørensen, tidligere stortingsrepresentant og statssekretær i Miljøverndepartementet

 

Presentasjon

 

 

Korte Innlegg: 
09:40

 Hvordan kombinere natur og boligbygging?
Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforbund

 

Presentasjon

 

09:50

Hvordan ivareta lokaldemokratiet og naturen samtidig?
Inger-Lise Skartlien, ordfører i Rygge kommune

 

Presentasjon

 

10:00 Spørsmål og diskusjon

10:45

Naturmangfoldloven omfatter all natur og alle sektorer
Vi ser på samvirket med skogloven, mineralloven og vannressursloven.
Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet

 

Presentasjon

 

 

Korte Innlegg:


11:15

Hvordan opplever skognæringen naturmangfoldloven?
Mari Gjølstad, næringspolitisk sjef i NORSKOG

 

Presentasjon

 

11:25

Hva er konsekvensene for naturen ved økt satsing på mineralutvinning?
Harald Martinsen,  Norsk Bergindustri

 

Presentasjon

 

11:35

Har småkraft små eller store konsekvenser?
Geir Taugbøl, næringspolitisk rådgiver produksjon og miljø i Energi Norge

 

Presentasjon

 

11:45 Spørsmål og diskusjon

 

 

Naturmangfoldloven er viktig!

 

12:05

Intakt natur er ikke en hyggelig kuriositet, men avgjørende for leveranse av økosystemtjenester som er selve livsgrunnlaget vårt. Naturmangfoldloven er den mest sentrale loven innen naturforvaltning.
Stein Lier-Hansen, leder av økosystemtjenesteutvalget og administrerende direktør i Norsk Industri

 

Presentasjon

 

 

LOVEN OG FRAMTIDEN

 

13:30

Vi trenger mer kunnskap Det er slått fast at vi trenger mer kunnskap om norsk natur. Hvordan skal vi forholde oss til naturmangfoldlovens krav om et godt kunnskapsgrunnlag, blant annet i § 8, i framtiden?
Helge Klungland, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet

 

Presentasjon

13:50 Venstres ambisjoner for naturmangfoldloven
Ole Elvestuen (V), leder av Stortingets energi- og miljøkomité

 

14:20

Naturmangfoldloven til havs
Ut til 15 nautiske mil er ikke nok! Det var store diskusjoner om naturmangfoldlovens virkeområde før den
ble vedtatt i 2009. Havet var en av de større kampene. I Norge har vi store havområder med et rikt biologisk
mangfold og et variert spekter av undersjøiske naturtyper. Dette utgjør vår kanskje aller viktigste naturressurs,
som trolig vil få økt betydning i fremtiden.
Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom

 

Presentasjon

15:10

Hvordan kan rettsapparatet bidra til en effektiv gjennomføring av naturmangfoldloven? Naturmangfoldloven er ment å forandre hvordan vi forvalter og bruker naturen. Hvordan kan vi ta i bruk rettsapparatet i denne sammenheng? Kan og bør domstolene og sivilombudsmannen brukes mer aktivt?
Er det god nok åpenhet om de beslutninger som fattes? Og hva med politiet, har de noen rolle å spille?
Ole Kristian Fauchald, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

 

Presentasjon

15:40

Bevar hverdagsnaturen!
Også den «hverdagslige» naturen er viktig, og kan sågar bli sjelden med fortsatt høyt utbyggingstrykk. Det er derfor viktig å være føre var og vektlegge mange verdier. For opplevelser og friluftsinteresser er også vår nærnatur svært viktig.
Lasse Heimdal, generalsekretær i FRIFO

 

Presentasjon

Del denne artikkelen