Nærskogen viktig arena for friluftsliv og folkehelse

Publisert

– Kulturlandskapet og skogen i nærmiljøet er avgjørende arenaer for friluftsliv og folkehelse. En aktiv satsing på friluftsliv i nærheten av der folk bor, vil ha et innsparingspotensial på helsebudsjettet i milliardklassen. Det skriver FRIFO i et innspill til Landbruks- og matdepartementet om Stortingsmelding om landbruk. FRIFO mener at landbruket, friluftslivet og helsesektoren har felles… Read more »

– Kulturlandskapet og skogen i nærmiljøet er avgjørende arenaer for friluftsliv og folkehelse. En aktiv satsing på friluftsliv i nærheten av der folk bor, vil ha et innsparingspotensial på helsebudsjettet i milliardklassen.

Det skriver FRIFO i et innspill til Landbruks- og matdepartementet om Stortingsmelding om landbruk. FRIFO mener at landbruket, friluftslivet og helsesektoren har felles interesser i å ta vare på de tettstedsnære grønne lungene og kulturlandskapet, samt å gjøre disse områdene åpne og tilgjengelig for alle.

 

Les

Innspill til stortingsmelding om lanbruk 2011

Del denne artikkelen