NÆRMILJØ

Publisert

Du trenger ikke alltid å reise langt til fjells for å oppleve friluftsliv. Nærhet til grønne områder tilrettelagt for turer gir gode turopplevelser og stimulerer til bruk. I tillegg vet vi fra utallige undersøkelser; inaktive ønsker å gå tur i sitt nærmiljø i grønne omgivelser. Derfor er det viktig å bevare og opprette grønne lunger der folk bor.

>Les mer

Majoriteten av nordmenn foretrekker å gå på tur når de skal være fysisk aktive.  Nærhet til grønne områder tilrettelagt for turer og med gode opplevelseskvaliteter, stimulerer til bruk. I tillegg vet vi fra utallige undersøkelser; inaktive ønsker å gå tur i sitt nærmiljø i grønne omgivelser.

 

De frivillige organisasjonene bidrar til at flere mennesker får naturopplevelser og til en positiv utvikling i folkehelsen. Tilrettelegging av friluftsområder senker terskelen for at mange kan komme seg ut i skog og mark. Samlet vil en styrking av tilrettelegging av områder og stimulering til aktivitet gi en stor gevinst i form av høyere fysisk aktivitet.

 

NORSK FRILUFTSLIV vil:

  • Fremme friluftsliv for alle
  • Vektlegge friluftslivets egenverdi
  • Fremme friluftslivets betydning i kulturen og for folkehelsen
  • Bevare og opprette grønne lunger i nærmiljøet
  • Arbeide for en mer enhetlig satsing på fysisk aktivitet i natur og nærmiljø
  • Arbeide for å styrke organisasjonens friluftslivsarbeid
  • Arbeide for bedre tilrettelegging av friluftsområder der folk bor

Del denne artikkelen