Nærhet til naturen gir økt velvære og energi

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En østerriksk studie fra 2012 har sett på sammenhengen mellom nærhet til natur og velvære. 547 informanter mellom 15 og 87 år deltok i studien via et spørreskjema. Resultatene viser at psykologisk velvære, opplevelsen av noe meningsfullt og energi henger sammen med nærhet til naturen. Studien legger vekt på viktighet av nærhet til naturen for… Read more »

En østerriksk studie fra 2012 har sett på sammenhengen mellom nærhet til natur og velvære. 547 informanter mellom 15 og 87 år deltok i studien via et spørreskjema. Resultatene viser at psykologisk velvære, opplevelsen av noe meningsfullt og energi henger sammen med nærhet til naturen. Studien legger vekt på viktighet av nærhet til naturen for folkehelsen.

Les mer om studien her: Are nature lovers happy? On various indicators of well-being and connectedness with nature

Del denne artikkelen