Nær en million mer ute i 2015

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Mer aktivitet: Friluftslivets år har så langt i år gitt 22 prosent «mer friluftsliv» i Norge – 22 prosent av den norske befolkningen over 15 år, nær en million, oppgir at de har vært MER ute i naturen. Foreløpige tall fra en landsomfattende meningsmåling fra Ipsos MMI, utført på oppdrag av Norsk Friluftsliv, viser at 22… Read more »

Mer aktivitet: Friluftslivets år har så langt i år gitt 22 prosent «mer friluftsliv» i Norge – 22 prosent av den norske befolkningen over 15 år, nær en million, oppgir at de har vært MER ute i naturen.

Foreløpige tall fra en landsomfattende meningsmåling fra Ipsos MMI, utført på oppdrag av Norsk Friluftsliv, viser at 22 prosent, tilsvarende ca 931 000 nordmenn over 15 år, har vært mer ute i naturen de siste 12 månedene. Et viktig mål for Friluftslivets år var å motivere til mer friluftsliv, og det tyder på at den store, nasjonale satsingen på Friluftslivets år 2015 har gitt resultater.

– Vi kan trygt si at Friluftslivets år 2015 har fått flere mennesker ut oftere, og at friluftslivet har blomstret over hele Norge, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv. Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, som har ansvar for planlegging og gjennomføring av Friluftslivets år 2015.

Viktig arena for de unge
Men det er de yngre som har økt aktiviteten mest: Blant unge nordmenn i alderen 15-24 år og 25-39 henholdsvis 31 prosent og 30 vært mer ute i naturen i Friluftslivets år.

-Dette er en svært viktig effekt av Friluftslivets år. For der den organiserte idretten opplever et stort frafall av unge fra 14-15-års alderen, opplever friluftslivsorganisasjonene det motsatte – nemlig at ungdommen strømmer til friluftslivet! Når vi samtidig vet at minst halvparten av norsk ungdom er for lite fysisk aktive, blir friluftslivet en ekstra viktig arena der unge lærer å sette pris på natur, friluftsliv og fysisk aktivitet, sier Heimdal.

Målet er varige resultater
– Et viktig mål for Friluftslivets år er å gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv – og potensialet for videreføring er stort! Men erfaringen etter Friluftslivets år i 2005 var at det høye aktivitetsnivået flatet ut så snart året var over. Denne gangen blir det derfor ekstremt viktig å opprettholde trykket/satsningen. Skal vi styrke folkehelsen gjennom friluftsliv, må vi øke aktivitetsmidler til frivillige organisasjoner, ikke redusere dem. Friluftslivets år viser at små investeringer har gitt STORE resultater, sier Lasse Heimdal.

6 av 10 av den norske befolkningen har fått med seg at det er Friluftslivets år i 2015.

– Dette er en nasjonal kampanje med mål om å nå hele befolkningen. Gjennom samarbeid med en rekke frivillige organisasjoner, friluftsråd, kommuner og fylkeskommuner har friluftslivets år blitt synlig der folk bor. Vi må også skryte litt av de norske kommunene som tar friluftslivet på alvor, spesielt de 123 kommunene som i løpet av året har gjort vedtak om å bli en friluftslivskommune, sier Heimdal.

94 prosent av landets befolkning sier at de har drevet en annen form for friluftsliv, som turer i skog og mark, skitur, fottur, fisketur, sykkeltur og lignende i løpet av de siste 12 månedene. I alderen 25-39 år har hele 98 prosent drevet friluftsliv det siste året.

– Vi ønsket spesielt at flere barn, unge og barnefamilier fikk lyst til å bruke naturen gjennom Friluftslivets år. Tallene i undersøkelsen viser at nettopp de unge og barnefamilier har vært mest aktive og vært mer ute i friluft enn i fjor – nå må flertallet på Stortinget sørge for at satsingen blir videreført i statsbudsjettet for 2016, sier Heimdal.

 

Flere tall:

Om lag 6 av 10 av det norske folk vet at det er Friluftslivets år 2015 – «Har du hørt om Friluftslivets år 2015?»

94 prosent av alle nordmenn har drevet friluftsliv de siste 12 måneder.

22 prosent (nær en million, ca 931 000 mennesker) av befolkningen over 15 år har vært mer ute i naturen siste 12 måneder – «Har du vært mer eller mindre ute i naturen…»

De yngste aldersgruppene har vært mer ute i naturen i Friluftslivets år – 31 prosent av unge i alderen 16-24 år, og 30 prosent i aldersgruppen 25-39 (sannsynligvis er en del av dem barnefamilier) mer ute i naturen.

Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene topper statistikken med 97 prosent av innbyggerne som oppgir at de har drevet en eller annen form for friluftsliv i løpet av de siste 12 månedene.

Blant ungdom 15-24 år har hele 31 prosent drevet mer friluftsliv siste 12 måneder, og 30 prosent av de i alderen 25-39.

Tallene fra undersøkelsen kan lastes ned her

Del denne artikkelen