Motorferdsel i utmark

Publisert

«Det kan vise seg å være mer verdifullt for turistvirksomhet i Norge at det forblir slik vi har det nå, enn at motorferdsel i utmark liberaliseres. Naturopplevelsene ved det stille friluftsliv kan ikke verdsettes i kroner»   Skriver Heidi Kristoffersen i et innlegg i Gudbrandsdølen Dagningen. «Kom her upp og kjenn eit annet liv!» sa… Read more »

«Det kan vise seg å være mer verdifullt for turistvirksomhet i Norge at det forblir slik vi har det nå, enn at motorferdsel i utmark liberaliseres. Naturopplevelsene ved det stille friluftsliv kan ikke verdsettes i kroner»

 

Skriver Heidi Kristoffersen i et innlegg i Gudbrandsdølen Dagningen.

«Kom her upp og kjenn eit annet liv!» sa Aasmund Olavsson Vinje. Naturen og fjellet har til alle tider vært en kilde til glede, inspirasjon og rekreasjon.

 

Det gjør noe med oss som vi sårt trenger i vår tid. Flere politiske partier, med Ap i spissen, har gjort ønske om liberalisering av rekreasjonskjøring til en profileringssak i kampen om velgere fram mot valget neste år. Skuterimportørene og andre som tjener penger på motoriserte fremkomstmidler som kan brukes i utmark, presser på alt de kan.

 

Forskningsrapporter viser at kommunene med få unntak, er lite egnet til å forvalte loven om motorferdsel i utmark. Dersom denne endringen i forvaltningen skulle skje, er vi redd for at det kan få store konsekvenser for både naturen og de som søker rekreasjon der. Hvis motorisert ferdsel i utmark først blir sluppet fri, blir det trolig vanskelig å gå tilbake på det. Finnmark og deler av Troms er eksempler på hva vi da kan forvente oss.

 

Store deler av Norges befolkning lever i områder preget av støy- og luftforurensning. Det er dokumentert at støy påvirker vår helse og motorisert ferdsel står for en stor del av dette. Selv om AP snakker om egne, merkede skuterløyper, er det i praksis umulig å kontrollere at ikke det kjøres overalt. Lyden av skutere bærer langt i skog og fjell der lydbilde stort sett består av vindsus og fuglelåt. Er politikerne like villige til å sikre at områder holde øremerket for stillhet?

 

Stress som følger med det moderne samfunnet er vår tids store pest. Det gir seg bl.a. utslag i at stadig flere får psykiske plager som depresjon. Det å være fysisk aktiv ute i naturen har utallige fordeler. Mosjon styrker kroppen og den mentale helsa. Mosjon brenner av stresshormoner på en god måte. Likeledes frigir den endorfiner i kroppen som gir velværefølelse. Mange sliter med overvekt som følge at det moderne stillesittende livet. Å kunne bruke kroppen i forbindelse med friluftsliv og naturopplevelser er et stort gode.

 

Denne debatten dreier seg om et grunnleggende meget viktig prinsipp. Hvem skal forvalte norsk natur? Hva er verdien av stillhet og inngrepsfri natur? Vi mennesker blir stadig flere, mens natur blir mer og mer mangelvare. I Norge er vi, i motsetning til i mange andre land, heldige når det gjelder tilgang til det stille friluftsliv og flotte naturopplevelser. Altfor ofte taper naturen når det er næringsinteresser inne i bildet. Frislipp av motorferdsel i utmark er et klart brudd på norsk friluftslivstradisjon og åpner for ytterligere virksomhet som kan true naturen og det stille friluftsliv.

 

Det kan vise seg å være mer verdifullt for turistvirksomhet i Norge at det forblir slik vi har det nå, enn at motorferdsel i utmark liberaliseres. Naturopplevelsene ved det stille friluftsliv kan ikke verdsettes i kroner. Svært mange mennesker bruker naturen til rekreasjon og fysisk aktivitet. I årene som kommer vil dette med all sannsynlighet få enda større betydning enn i dag.

 

 

Heidi Kristoffersen

I Gudbrandsdølen Dagningen 13.des. 2012

Del denne artikkelen