Møteoversikt høsten 2022

Publisert
Foto: Lars Verket

Kommende møter i forum for juss og arealpolitikk høsten 2022

September 

Tid: 15.09 kl. 13.00 -14.30

Tema: Winge/Holth, NINA og NIBR presenterer 15. forslag for bedre kommunal arealforvaltning for KS.

På møtet presenterer Holth og Winge rapporten «Bærekraftig arealbruk innenfor rammen av lokalt selvstyre», som de har skrevet sammen med NINA og NIBR på oppdrag fra KS. Rapporten tar for seg 15 forslag for bedre kommunal arealforvaltning, sortert i tre kategorier: 1) tiltak for bedre kunnskap og kompetanse; 2) økonomiske virkemidler; og 3) juridiske virkemidler. Her er det mange aktuelle tiltak og virkemidler natur- og friluftslivsorganisasjonene bør kjenne til/jobbe for.

I tillegg til Winge/Holth blir også Trond Simensen fra NINA som har ledet arbeidet med rapporten med.

Spørsmål/innspill til dette møtet sendes til fredrik.vikse@sabima.no eller maylinn.stomperud@dnt.no

Oktober 

Tid:  20.10 kl. 13.00 – 14.30

Tema: Hytteutbygging

Programmet er ikke helt spikret, men vi kommer blant annet innom rapporten Winge/Holth skrev for NJFF m.fl om villrein, hyttebygging og kommunenes handlingsrom. I tillegg ferdigstiller NINA i disse dager et nytt forskningsprosjekt om hyttebygging, der de blant annet gir nye tall på hvor mye dette innebærer av arealbruk – forhåpentligvis kan vi få resultatene presentert på møtet.

Spørsmål/innspill til dette møtet sendes til peter.oma@norskfriluftsliv.no

Egen teams innkalling kommer – her skal vi forsøke å gjøre arrangementet fysisk

November

Tid: 17.11 kl. 13.00 – 14.30

Tema: Byggeforbud på myr/ Juridisk beskyttelse av myr

Supersystemet myr settes under den juridiske lupen. Sabima har i sommer gjennom GIS analyse av arealplanene i Viken målt planlagt nedbygd myr. Svaret er over 5 km2 – og det er bare i Viken.

Spørsmål/innspill til dette møtet sendes til anne.breistein@sabima.no

Egen teams innkalling kommer

Desember (dato og klokkeslett kommer)

Tema: Miljøkriminalitet/ulovlig bygging

I dette møtet blir Winge/Holth flankert av leder for Økokrims miljøkrimavdeling Hans Tore Hans Tore Høviskeland

Spørsmål/innspill til dette møtet rettes mot ah@naturvernforbundet.no

Del denne artikkelen