Misfornøyd med svar fra MD

Publisert

Det er fortsatt strid om norsk vannforvaltning, og om miljøforvaltningen i regulerte vassdrag. FRIFO mener at regjeringen ikke gjør nok for at EUs vanndirektiv implementeres, og at regjeringen er sene med å gi eldre kraftverk moderne miljøkrav.   FRIFO har sammen med andre organisasjoner kommentert Miljøverndepartementets «forsvarsbrev» til EFTAs overvåkingsorgan ESA. FRIFO og organisasjonene svarer… Read more »

Det er fortsatt strid om norsk vannforvaltning, og om miljøforvaltningen i regulerte vassdrag. FRIFO mener at regjeringen ikke gjør nok for at EUs vanndirektiv implementeres, og at regjeringen er sene med å gi eldre kraftverk moderne miljøkrav.

 

FRIFO har sammen med andre organisasjoner kommentert Miljøverndepartementets «forsvarsbrev» til EFTAs overvåkingsorgan ESA. FRIFO og organisasjonene svarer at «….departementets redegjørelse viser et uoversiktlig juridisk «lappeteppe» av ulike hjemmelsgrunnlag som hver for seg har begrenset betydning, og som verken enkeltvis eller samlet kan erstatte det regelverket for miljøforbedringsprosesser som vanndirektivet utgjør

Del denne artikkelen