Miljøbudsjett – mer folkehelse!

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Det er mange positive elementer for friluftslivet i forslaget til statsbudsjett for 2014. Miljøverndepartementet øker friluftslivssatsingen med 15,8 mill slik at foreslåtte samlede bevilgninger til resultatområdet friluftsliv blir 177,2 millioner (ca 34,90 kr pr innbygger). Isolert sett er dette en god prosentmessig økning.   Friluftsliv er vår viktigste kilde til fysisk aktivitet, med store gevinster… Read more »

Det er mange positive elementer for friluftslivet i forslaget til statsbudsjett for 2014. Miljøverndepartementet øker friluftslivssatsingen med 15,8 mill slik at foreslåtte samlede bevilgninger til resultatområdet friluftsliv blir 177,2 millioner (ca 34,90 kr pr innbygger). Isolert sett er dette en god prosentmessig økning.

 

Friluftsliv er vår viktigste kilde til fysisk aktivitet, med store gevinster for fysisk og psykisk helse. Sett i sammenheng med at samfunnet bruker 280 milliarder på helse (54 000 kr pr innbygger i året), og dette beløpet er sterkt voksende, blir satsingen på friluftslivet puslete. Den rødgrønne regjeringen har i en ny friluftslivsstrategi, Idrettsmeldingen og Folkehelsemeldingen identifisert friluftslivets store potensial for folkehelsa. Økonomenes varsel om at en ny regjering godt kan plusse på 15-30 milliarder på budsjettet bør være en gylden anledning til å investere i helsefremmende tiltak. Det vil redusere mer utgifter enn det koster. Friluftslivet må nå bli et satsingsområde på linje med idretten generelt i samfunnet.

 

 

Budsjettøkningene på friluftslivssiden er fordelt som følger:

 

Aktivitetstiltak (fra post 1420,78) øker med 7,6 mill til 29,3 mill. Dette er en økning på over 30%. Organisasjonene kan dermed forvente mer til aktiviteter kommende år.

 

Friluftsaktivitet, personer med innvandrerbakgrunn øker med 2,0 mill til 5 mill. Det betyr at organisasjoner med relevante prosjekter kan søke på disse midlene. Norsk Friluftsliv (tidl FRIFO) har ment at disse midlene burde gått inn i de ordinære tilskuddsmidlene og sikre innvandrerprofil i ordinære prosjekter. Vi tar til orientering at departementet ønsker en egen ordning for dette.

 

Friluftslivets År 2015 forberedelser gjennom Norsk Friluftsliv får 2,5 mill. i tillegg er det signalisert en ramme på 15 mill for tiltak i Friluftslivets år. Dette sikrer gode forberedelser til det som skal bli en nasjonal friluftsfest.

 

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder blir en ny satsing, og får 3,7 mill. Dette vil bli en årlig satsing fremover, og vil få stor betydning for vurderinger av naturinngrep i viktige friluftsområder. I forhold til landets størrelse må denne satsingen gjerne styrkes.

 

Støtte til oppkjøp av friluftsområder (post 1420,30), FNF, drift friluftsråd og Norsk Friluftsliv  (fra post 1420,78) får ingen økning i 2014.

 

Tilskudd til landsdekkende miljøorganisasjoner (post 1400.70) øker i snitt med ca 13,2 %, men dette fordeler seg ujevnt. DNT, NJFF og Forbundet Kysten får bl.a. støtte over denne posten. Fordelingen skjer etter nye kriterier som slår veldig forskjellig: DNT øker med 379 000 til 5,934 mill, NJFF øker med 1,059 mill til 9,069 mill. KYSTEN øker med 1,168 mill til 4,981 mill.

 

Det er også verdt å merke seg at den nye regjeringen kommer til å presentere sine budsjettendringer i en ny proposisjon i løpet av kort tid. Det kan altså være for tidlig å glede seg eller gråte over budsjettet. Vi forventer imidlertid at den nye regjeringen vil fokusere på sine hovedprioriteringer, og at det vil bli få eller ingen endringer på budsjettet når det gjelder friluftslivet.

 

Forslag til budsjett for miljøverndepartementet finner du her: Forslag budsjett MD 2014

 

Bilde: «Takk for meg – så langt». Solhjell flankert av FLs Morten Dåsnes og FRIFOs Lasse Heimdal avla 14/10 budsjettforslaget og takket for seg. Bak til venstre politisk rådgiver Audun Garberg.

Del denne artikkelen