Miljøbelastninger fra friluftslivsaktiviteter

Publisert – Sist oppdatert 11.02.2020

Et viktig aspekt ved nærfriluftslivet er den miljømessige gevinsten, men norsk forskning viser at mange friluftslivsaktiviteter, både nyere kommersielle og de mer enkle og tradisjonelle, forutsetter privattransport med bil. Hele 82 % av transporten til og fra friluftslivsaktiviteter skjer med privatbil. Kollektiv transport står kun for 13 %, gange 3 %, MC/moped 2 % og sykkel bare 1 %. Forskningen viser… Read more »

Et viktig aspekt ved nærfriluftslivet er den miljømessige gevinsten, men norsk forskning viser at mange friluftslivsaktiviteter, både nyere kommersielle og de mer enkle og tradisjonelle, forutsetter privattransport med bil. Hele 82 % av transporten til og fra friluftslivsaktiviteter skjer med privatbil. Kollektiv transport står kun for 13 %, gange 3 %, MC/moped 2 % og sykkel bare 1 %. Forskningen viser også at reisevirksomheten står for 39 % av energiforbruket ved friluftslivsaktiviteter.  Utstyr til friluftsliv står for 36 % av energiforbruket, drift av utstyr for 19 % (kun fritidsbåter) og drift av skianlegg for 6 %.

Les mer om forskningen her: Miljøbelastninger fra norsk fritidsforbruk 

Del denne artikkelen