Meninger om friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

I en spørreundersøkelse gjennomført blant et representativt utvalg av befolkningen i de to trøndelagsfylkene i 1999, svarte et stort flertall at de er enig at «friluftsliv tilfører positive verdier», at «friluftsliv er en naturlig del av barneoppdragelsen» og at «friluftsliv er en viktig del av å være norsk». Bare rundt 10 prosent var uenige i at… Read more »

I en spørreundersøkelse gjennomført blant et representativt utvalg av befolkningen i de to trøndelagsfylkene i 1999, svarte et stort flertall at de er enig at «friluftsliv tilfører positive verdier», at «friluftsliv er en naturlig del av barneoppdragelsen» og at «friluftsliv er en viktig del av å være norsk». Bare rundt 10 prosent var uenige i at friluftsliv er viktig for allmenndannelse» (omkring halvparten er enige og resten svarte nøytralt). Nærmere 90 prosent var uenige i et utsagn om at «friluftsliv er gammeldags».

Omtale hentet fra Øian, i Friluftsliv i Norge anno 2014 – status og utfordringer

Les mer om undersøkelsen i boken: Adferdsendringer i fjellet – bruk av informasjon

Del denne artikkelen