snøscooter
snøscooter

Mener snøscooter-forslag vil skape konflikt i hytteområder

Publisert
Tekst: Linn Elise Jakhelln

Senterpartiet vil nå, med støtte fra Arbeiderpartiet, åpne for mer bruk av snøscooter i hytteområder. Det vil øke konfliktnivået rundt hyttene kraftig, frykter et samlet friluftsliv med Norges Hytteforbund i spissen.

I dag er det kun de som har 2,5 km eller mer fra brøytet bilvei til hytta , som kan søke om bruk av egen snøscooter for transport av bagasje og utstyr. Nå vil Senterpartiet fjerne avstandskravet for bruk av snøscooter. Forslaget får nå støtte fra Arbeiderpartiet, og vil sannsynligvis dermed vedtas når Energi og miljøkomiteen avgir sin innstilling 19. mars. Dette skjer samtidig som Klima- og miljødepartementet allerede har en sak ute på høring om nettopp regelverket for snøscooterkjøring til hytter.

Forslaget vekker sterk motstand fra en rekke frilufts- og hytteinteresser. De mener forslaget i praksis innebærer en stor økning i snøscooter-kjøring rundt folks hytter.

– Vil gi en eksplosjon i antall snøscootere

– Det er svært overraskende og bekymringsfullt å se at Stortinget nå går inn for frislipp av snøscootertrafikk i fjell- og hytteområder. Går dette gjennom vil det føre til en eksplosjon i antallet snøscootere i hyttefeltene, til mye støy og store konflikter, sier generalsekretær i Den Norske Turistforening, Dag Terje Solvang.

Han viser til at undersøkelser viser at heller ikke folk flest ønsker regelendringen velkommen.

– Vi tror også partiene bommer kraftig. Våre undersøkelser viser at 70 prosent av den norske befolkningen er mot at det skal bli lettere å få tillatelse til å bruke snøscooter i utmarka. Folk ønsker ikke motorstøy, de ønsker seg stillhet og nærhet til naturen, sier Solvang.     

Evaluerer effektene av dagens regler

Heller ikke hyttefolket selv ønsker forslaget velkommen.

– Miljødirektoratet er for lengst i gang med evaluering av effektene av de nye reglene for snøscooterkjøring. Norges Hytteforbund ser ingen mening i å diskutere de foreslåtte endringene før denne evalueringen er gjennomført, sier styremedlem Knut Nes i Norges Hytteforbund.

I et brev til Stortingets energi- og miljøkomite fraråder følgende organisasjoner at vedtaket fattes: Norsk Friluftsliv, Norges Hytteforbund, Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund, Sabima, Naturvernforbundet og Foreningen Fjellfanten.

Del denne artikkelen