Mangfoldsplakaten

Publisert

Frivillighet Norge vedtok Mangfoldsplakaten på sitt årsmøte 28. mai 2020. Mangfoldsplakaten er et verktøy for å jobbe for større etnisk og kulturelt mangfold i frivillige organisasjoner.

– Frivillig sektor skapes av de som deltar. Mangfold gir flere ressurser å spille på. Med Mangfoldsplakaten oppfordrer vi hverandre til å jobbe aktivt for å øke mangfoldet og gi plass til flere i organisasjonene våre sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Mangfoldsplakaten finner du her>>

Ville, gjøre, sjekke

I Mangfoldsplakaten finner man et bredt sett av tiltak å bygge arbeidet med mangfold på. Gjennom overskriftene “ville”, “gjøre” og “sjekke” understreker Mangfoldsplakaten at arbeidet med mangfold er en prosess der både refleksjon, prioriteringer og resultat er viktig.

Å jobbe for mangfold handler ofte om å finne nye måter å gjøre ting på. – Ledelsen i organisasjonen har ansvar for å møte endringer, inspirere og utvikle organisasjonen og vise hva organisasjonen vil. Vi må bestemme oss for hva vi vil gjøre for å nå målene våre for mangfold og ha rutiner for å sjekke om vi lykkes, sier Slotterøy Johnsen.

– Vi håper mange organisasjoner blir inspirert til å sette seg mål om å øke mangfoldet i organisasjonen. Å signere Mangfoldsplakaten er en god start på dette arbeidet. Frivillighet Norge gleder seg til å følge opp arbeidet sammen med organisasjonene fremover.

Hvorfor trenger vi en Mangfoldsplakat?

Det etniske og kulturelle mangfoldet i befolkningen i Norge har økt vesentlig de siste tiårene og er en av de tydeligste endringene i befolkningen, og vil fortsette å være det også i fremtiden. Frivillig sektor speiler ikke befolkningssammensetningen i dag. Dette er en utfordring for sektoren, både opp mot verdien om at alle skal kunne delta, legitimiteten til frivillige organisasjoner som en kanal for demokrati og representasjon og sektorens muligheter til å ta del i samfunnsutviklingen. Vi ser også at sektoren ikke speiler befolkningen når det kommer til funksjonsnedsettelser, kjønn, seksualitetsmangfold, utdanning og økonomi og at deler av befolkningen møter flere barrierer. Særlig i de representative organene i organisasjonene er det vesentlig mindre mangfold en man kunne forvente.

Dette kan vi gjøre noe med. Mange frivillige organisasjoner lykkes med å øke mangfoldet i sin organisasjon. I arbeidet med Mangfoldsplakaten ble det satt ned en arbeidsgruppe blant medlemsorganisasjonene i Frivillighet Norge. Arbeidsgruppen bidro med sine praktiske erfaringer fra arbeid med mangfold og frivillige organisasjoner. I arbeidet med å følge opp Mangfoldsplakaten vil Frivillighet Norge fortsette med å dele erfaringer og inspirasjon mellom organisasjoner.

Norsk Friluftsliv har signert, og oppfordrer alle sine medlemsorganisasjoner om å gjøre det samme. Men ikke bare signer benytt verktøyet til å forankre det i ledelsen,

Mangfoldsverktøy

På Knekk inkluderingskoden er Mangfoldsplakaten presentert sammen med andre verktøy for å ta den i bruk. Her kan du signere Mangfoldsplakaten for din organisasjon.

Del denne artikkelen