Mange på ski i vinter

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Halvparten av alle nordmenn skal på ski: Nordmenn er ikke født med ski på beina – men det er ikke langt unna når 55 prosent av befolkningen sier de kommer til å gå på skitur denne vinteren. Det viser nye tall fra en landsdekkende undersøkelse fra Ipsos MMI, på oppdrag fra Norsk Friluftsliv.   BRUKER NATUREN:… Read more »

Halvparten av alle nordmenn skal på ski: Nordmenn er ikke født med ski på beina – men det er ikke langt unna når 55 prosent av befolkningen sier de kommer til å gå på skitur denne vinteren. Det viser nye tall fra en landsdekkende undersøkelse fra Ipsos MMI, på oppdrag fra Norsk Friluftsliv.

 

BRUKER NATUREN: Tidligere undersøkelser har vist at tur eller trening i naturen er den klart mest vanlige aktiviteten blant oss nordmenn.
– Når over halvparten av befolkningen sier de skal gå på ski i vinter, viser dette hvor viktig tilgang på natur og friluftsliv er for oss i Norge, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

 

På ski hele livet

– Dette er imponerende tall, selv for en skinasjon. Å gå på ski er en aktivitet som tradisjonelt har stått svært sterkt i Norge, og er populært i alle aldersgrupper.  Men at nesten 40 prosent av befolkningen over 60 år sier de skal på ski, er både gledelig og imponerende. Friluftsliv er viktig for at Norges befolkning skal holde seg fysisk aktive hele livet, sier Heimdal.

 

På spørsmålet «Kommer du til å gå på skitur i løpet av denne vinteren?» svaret til sammen 55 prosent svarer JA helt sikkert, mens 13 prosent svarer Ja, kanskje. (Til sammen 68 prosent).

 

Midt-Norge på skitoppen

Det er Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene ser ut til å ha de største skientusiastene. Her har hele 60 prosent har helt sikkert tenkt seg på ski i vinter, med Nord-Norge og Oslo hakk i hel med 58 prosent – mens færrest, under halvparten (48 prosent) har planer om gå på ski på Vestlandet. Heimdal tror likevel ikke vestlendingene er late:

– At færre skal på ski her, tror jeg skyldes fysiske begrensninger. I kystnære strøk på Vestlandet er det ikke alltid like snørikt. Jeg tror ikke vestlendinger er latere enn andre. Bare tenk på syvfjellsturen, der folk strømmer til, sier Heimdal.

 

Også viktig med «støvlett-løyper»

Selv om mange går på ski, er det en ganske stor andel av befolkningen som av ulike grunner ikke ønsker å gå på ski. De må også få oppleve turglede om vinteren. Godt strødde gangveier og noen vinterbrøytede skogsbilveier betyr mye for folkehelsa for disse gruppene. Det kan også redusere konflikter mellom ski- og turgåere i løyper. Vi antar at blant ikke-skigåere finner vi også de med størst behov for å være i aktivitet. Folkehelse-regningene ender til sist opp hos kommunen. Det er derfor dårlig kommuneøkonomi å spare på brøyting og strøing av gangveier, mener Norsk Friluftsliv.

 

– Bekymringsfullt

Helsedirektoratet er glade for at så mange skal på ski i vinter.

– Skigåeing er en veldig fin form for aktivitet der du bruker hele kroppen. Det er også positivt at man kommer seg ut i naturen og får noen andre inntrykk, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jakob Linhave.

 

Samtidig er han bekymret for disse 45 prosentene som sier de ikke har planer om å gå på ski i vinter.

– Jeg håper selvfølgelig at de har tenkt til å være aktive på en annen måte. Men vi vet jo at det bare er 30 prosent som oppfyller våre minimumskrav for fysisk aktivitet. Det er bekymringsfullt når vi vet at fysisk aktivitet forebygger en rekke livsstilssykdommer. Sykdommer vi ser det blir mer og mer av i befolkningen, sier Linhave.

 

Helsedirektoratet anbefaler voksne og eldre minimum 150 minutter moderat fysisk aktivitet, eller 75 minutter med høy intensitet, per uke. Barn og unge bør utøve minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, intensiteten bør være både moderat og høy.

Del denne artikkelen