Mange med minoritetsbakgrunn ønsker mer informasjon om naturområdene for å ta de i bruk

Publisert – Sist oppdatert 01.11.2017

Norsk institutt for naturforskning (NINA) ga i 2009 ut et temahefte som et resultat av et samarbeid med NIBR og NIKU. Målsettingen med temaheftet er å øke forståelsen for friluftslivets betydning i det norske samfunnet.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) ga i 2009 ut et temahefte som et resultat av et samarbeid med NIBR og NIKU. Målsettingen med temaheftet er å øke forståelsen for friluftslivets betydning i det norske samfunnet, og hvordan sentrale kulturelle, sosiale, økonomiske og ressursmessige endringer påvirker friluftslivet. Et av temaene er friluftsvaner i ulike befolkningsgrupper, og mye av forskningen har blitt gjennomført i Groruddalen i Oslo, der en stor andel av befolkningen har minoritetsbakgrunn.

Temaheftet viser blant annet at naturområder i Groruddalen er lite brukt av ungdom og voksne selv om mange av dem har positiv interesse for naturområder og historie. Det eksisterer derfor et potensiale for at de skal øke sine kunnskaper om området og bruke det mer. Mange foretrekker rekreasjon i store grupper og i parkmessige områder som oppleves som trygge og lett tilgjengelige. Befolkningen med minoritetsbakgrunn ønsker å lære mer om naturen, slik at de kan føle seg bekvemme der de ferdes. Det eksisterer også ønsker om tilrettelegging for utendørs fysisk aktivitet i omgivelser de oppfatter som trygge og pene. Aktivitetstilbudet bør appellere til alle aldre og begge kjønn, og arrangeres i samarbeid med organisasjoner som har tillit. Det må også informeres godt.

Les temaheftet her: Friluftsliv i endring

Del denne artikkelen