– Må redde restene av strandsonen

Publisert – Sist oppdatert 22.01.2020

Norsk Friluftsliv oppfordrer nye Kristiansand, Søgne og Songdalen kommune til å ta godt vare på restene av strandsonen. – Tilgang til vann og sjø betyr mye for menneskers livskvalitet og helse, sier Lasse Heimdal.

Norsk Friluftsliv oppfordrer nye Kristiansand, Søgne og Songdalen kommune til å ta godt vare på restene av strandsonen. – Tilgang til vann og sjø betyr mye for menneskers livskvalitet og helse, sier Lasse Heimdal.

– Strandsonen er blant våre viktigste friluftslivsområder med størst attraktivitet. Tilgang til vann og sjø betyr mye for menneskers livskvalitet og helse. Tilgang til gode friluftsområder skaper også økt bolyst, som igjen er et viktig grunnlag for næringsetablering, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Generalsekretæren i paraplyorganisasjonen for 16 norske friluftslivsorganisasjoner var selv torsdag på befaring i Søgne.

– Det er viktig for livskvaliteten til kommunens innbyggere og for utviklingen av kommunen at flest mulig mennesker har attraktive friluftslivsområder og lett tilgang til strandsonen, mener Heimdal.

strandsone

TETTBYGD: – En slepphendt dispensasjonspraksis har også medført at strandsonen i stor grad har blitt privatisert, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal. Foto: Norsk Friluftsliv

– Latt seg friste

Kristiansand kommune, Søgne kommune og en rekke andre sørlandskommuner har over år latt seg friste og utnytte av ressurssterke utbyggere i strandsonen, mener generalsekretæren i Norsk Friluftsliv.

– En slepphendt dispensasjonspraksis har også medført at strandsonen i stor grad har blitt privatisert, mange gjenværende friområder er blitt bygget inn slik at de oppleves utilgjengelige og hytte-eiendommer med utmark «parkifiseres» for å holde andre unna.

Vanskelig å bedrive friluftsliv

Strandsonen er et av kommunens mest attraktive arealer. Norsk Friluftsliv mener arealene ikke kun kan være for noen få, men være tilgjengelig for folk flest. Det finnes knapt attraktive og lett tilgjengelige arealer igjen på Sørlandet hvor man lett kan legge til med båt eller kajakk, slå opp telt og nyte friluftslivet.

– Kunne man begynt med blanke ark på nytt igjen i strandsonen, ville vel ikke et eneste politisk parti gjenta den privatiseringen og utbyggingen som har funnet sted på Sørlandet og langs hele Oslofjorden, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

– Vi retter derfor en sterk oppfordring til nye Kristiansand kommune og andre kystkommuner i Norge om å ivareta hele befolkningens behov for tilgang til sjøen og strandsonen, og stanse bit-for-bit nedbyggingen som har ødelagt for allmennhetens tilgang til en rekke attraktive friluftslivsområder.

befaring

BEFARING: Grått vær og yrende regn hindret ikke ordfører i Søgne kommune Astrid Hilde, generalsekretær Lasse Heimdal fra Norsk Friluftsliv, stortingsrepresentant Odd Omdal (AP), stortingsrepresentant Kari Henriksen (AP) og representanter for frivillige organisasjoner å befare strandsonen i Søgne.

Del denne artikkelen