Lytt til folket!

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Det norske folk ønsker ikke snøscooterne ut i naturen – det er de tydelige resultatene fra  tre landsdekkende undersøkelser i 2014. Det er heller ikke flertall for å åpne for fornøyelsekjøring med snøscootere blant velgerne i noen norske partier, selv ikke i Høyre eller Frp. Sterk motstand mot ny snøscooterlov: Denne uken behandles regjeringens lovforslag om endringer… Read more »

Det norske folk ønsker ikke snøscooterne ut i naturen – det er de tydelige resultatene fra  tre landsdekkende undersøkelser i 2014. Det er heller ikke flertall for å åpne for fornøyelsekjøring med snøscootere blant velgerne i noen norske partier, selv ikke i Høyre eller Frp.

Sterk motstand mot ny snøscooterlov: Denne uken behandles regjeringens lovforslag om endringer i lov om motorferdsel (snøscooterkjøring) i Energi- og miljøkomiteen, til tross for at flere landsdekkende undersøkelser viser at et stort flertall av befolkningen er i mot å åpne for flere snøscootere i norsk natur.

 

3 av 4 nordmenn er i mot

Det viser to landsdekkende undersøkelser foretatt i 2014 – Natur- og miljøbarometeret Rapport 2014, utarbeidet for Miljødirektoratet, viser at 3 av 4 vil ikke ha mer motorisert ferdsel i norsk natur – og viser samtidig at motstanden blir stadig større: Færre enn i 2012 er enige i at det bør bli lettere å få tillatelse til både å bruke motorkjøretøy generelt og snøscooter spesielt i norsk utmark. For snøscooter er det 6 % poeng flere som er helt uenige i at det bør bli lettere å få tillatelse.

 

Spørreundersøkelsen utført av Ipsos MMI for Norsk Friluftsliv i oktober 2014 , viser i tillegg at regjeringen heller ikke har støtte fra egne velgere i dette spørsmålet.

 

Avisa Nationens distriktsbarometer viser også at flertallet er i mot friere ferdsel med snøscooter – ikke engang i det skutertette Nord-Norge er det flertall for å lette på reglene.

 

Ikke støtte fra egne velgere

Undersøkelsen fra Ipsos MMI viser at kun 32 prosent av Frps velgere er for, mens nærmere halvparten, 48 prosent, er negative til at det skal bli lov med fornøyelseskjøring med snøscooter.

 

-Det er ikke overraskende at mange av velgerne til opposisjonspartiene er i mot den nye snøscooter loven. Men når ikke engang flertallet av regjeringens egne velgere ønsker fornøyelseskjøring med snøscooter i norsk natur, er det et signal til regjeringen om å tenke seg om en gang til før de presser igjennom en slik lovendring, sier Siri Meland, friluftspolitisk rådgiver i Norsk Friluftsliv

 

Lytt til folket!
Dette er en av de største endringene for bruk av norsk natur på flere tiår. Naturen er felleskapets eie, og i denne saken bør regjeringen lytte til hva befolkningen faktisk ønsker. I denne saken bruker regjeringen uttrykket «vettet er likt fordelt» som argument for at kommuner kan åpne for fornøyelsesløyper. Da er det underlig at de ikke engang ønsker å lytte til vettet til egne velgere, sier Meland.

 

Les også Ny snøscooterlov strider mot Grunnloven

 

Spørsmålet som ble stilt i undersøkelsen til Ipsos MMI:
I dag er adgangen til å kjøre snøscooter stort sett begrenset til nyttekjøring som for eksempel oppkjøring av løyper, frakt av utstyr og redningstjeneste. I Nord-Troms og Finnmark gjelder egne regler. Er du for eller i mot at det skal bli lov med fornøyelseskjøring me snøscooter i norsk natur, eller har du ikke noe standpunkt til dette?

 

 

Parti For Mot Ikke tatt standpunkt
Ap 16 prosent 71 prosent 12 prosent
Sp 19 prosent 61 prosent 20 prosent
MGD 10 prosent 81 prosent 8 prosent
Krf 23 prosent 62 prosent 15 prosent
V 5 prosent 71 prosent 24 prosent
H 30 prosent 51 prosent 19 prosent
Frp 32 prosent 48 prosent 20 prosent
Sv 0 prosent 90 prosent 10 prosent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se hele undersøkelsen her

 

Fagmiljøene advarer

Regjeringens lovforslag om å åpne for fornøyelseskjøring med snøscooter i Norge har møtt stor motstand blant annet i miljø- og friluftslivsorganisasjonene og i noen av de fremste fagmiljøene på området. Norsk institutt for naturforskning (NINA) skriver i sin høringsuttalelse til lovforslaget at det utvilsomt vil føre til økt motorisert ferdsel i utmark, og at norske fjell vil også miste sin spesielle markedsposisjon som et storslagent og støyfritt reisemål.

 

Miljødirektoratet, som er Klima- og miljødepartementets nærmeste faglige rådgiver og iverksetter av miljøpolitiske vedtak, advarer også mot konsekvensene av å tillate fornøyelseskjøring med snøskuter. I sin høringsuttalelseskriver de at økt snøskuterkjøring vil gi negative konsekvenser for friluftslivet og muligheten til å oppleve stillhet og ro i naturen. Økt motorisert ferdsel kan ifølge direktoratet også gi negative effekter på naturmangfold.

 

-Det er alvorlig hvis regjeringen velger å åpne for fornøyelsekjøring med snøscooter til tross for de tunge faglige rådene som har kommet fram i høringen – og uten engang å ha egne velgere i ryggen, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Del denne artikkelen