Lovforslag om hund og nødverge

Publisert

Regjeringen har fremmet et lovforslag som gjør det mulig å felle vilt som angriper hund. – Dette er en klar seier for jegerinteressene, og resultatet av mange års politisk påvirkningsarbeid fra NJFF. For oss har dette vært et spørsmål om tillit. Nå skal vi som jegere vise skeptikerne at vi er denne tilliten verdig, sier… Read more »

Regjeringen har fremmet et lovforslag som gjør det mulig å felle vilt som angriper hund.

– Dette er en klar seier for jegerinteressene, og resultatet av mange års politisk påvirkningsarbeid fra NJFF. For oss har dette vært et spørsmål om tillit. Nå skal vi som jegere vise skeptikerne at vi er denne tilliten verdig, sier informasjonssjef Espen Farstad i NJFF i en kommentar på organisasjonens nettside.

Også Norsk Kennel Klub, NKK, er positive til regjeringens forslag.

 

Ifølge naturmangfoldloven kan vilt felles under direkte angrep på bufe, tamrein, gris og fjørfe. Nå ønsker regjeringen at den såkalte nødvergebestemmelsen også skal gjelde når en hund angripes.

 

Regjeringen.no skriver at endringen i naturmangfoldlovens paragraf 17 er en direkte oppfølging av rovviltforliket 2011, der Stortinget anmodet om at det gjøres en slik lovendring. Spørsmålet om hund og nødverge har tidligere vært på alminnelig høring.

 

Det har vært et mål at forslaget skulle fremmes før 1. april, slik at det er mulig for Stortinget å behandle forslaget i vårsesjonen 2012. Lovendringen, som antas å ha størst praktisk betydning når det gjelder jakthunder, vil kunne tre i kraft før høstens jaktsesong.

 

Del denne artikkelen