Lover milliongevinst med turgåing

Publisert

En kommune med 10.000 innbyggere vil ha en velferdsgevinst på rundt 470 millioner kroner per år hvis innbyggerne som ikke er fysisk aktive begynner med DAGLIGE GÅTURER, mener Helsedirektoratet.   Verken kommunene eller samfunnet for øvrig har fullt ut tatt inn over seg hvilke konsekvenser en passiv befolkning fører med seg, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave… Read more »

En kommune med 10.000 innbyggere vil ha en velferdsgevinst på rundt 470 millioner kroner per år hvis innbyggerne som ikke er fysisk aktive begynner med DAGLIGE GÅTURER, mener Helsedirektoratet.

 

Verken kommunene eller samfunnet for øvrig har fullt ut tatt inn over seg hvilke konsekvenser en passiv befolkning fører med seg, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

 

Linhave retter fingeren mot kommunene spesielt fordi de ifølge folkehelseloven har et spesielt ansvar for å fremme befolkningens helse.

 

Nå har direktoratet beregnet hvor mye kommuner på henholdsvis 10.000 og 50.000 innbyggere kan vinne på at innbyggerne går fra å være passive til aktive. Velferdsgevinsten for kommuner med 10.000 innbyggere vil være 470 millioner kroner per år, mens tallet for kommuner på 50.000 innbyggere er hele 2,35 milliarder kroner – 47.000 kroner per innbygger.

 

Beregningene gjelder ikke kommuneregnskapet, men det totale samfunnsregnskapet.

 

Med «fysisk aktivitet» menes daglig aktivitet som gåing, sykling, dans, tradisjonelle leker og fritidsaktiviteter, hagearbeid og husarbeid, i tillegg til sport og målrettet trening.

 

Vil du lese mer om dette kan du gå til websiden

Del denne artikkelen