friluftsliv
friluftsliv

Ledig stilling: Prosjektleder for Friluftsliv i skolen

Publisert – Sist oppdatert 17.07.2018

Vil du være med på å få til mer friluftsliv i skolen? Norsk Friluftsliv søker en prosjektleder vil være med på å mobilisere til, og styrke innsatsen, for friluftsliv i skolen. Søknadsfrist 8. juli!

Vil du være med på å få til mer friluftsliv i skolen? Norsk Friluftsliv søker en prosjektleder vil være med på å mobilisere til, og styrke innsatsen for, friluftsliv i skolen. Søknadsfrist 8. juli!

Vi søker deg som vil være med å bidra til mer friluftsliv i skolen.
 
Som nasjonal prosjektleder for Friluftsliv i skolen vil du jobbe med å mobilisere til og styrke innsats for friluftsliv i skolen. En sentral oppgave er å reetablere og videreutvikle Forum for friluftsliv i skolen og stå i kontakt med Miljødirektoratet og andre samarbeidspartnere. Prosjektet er støttet av Miljødirektoratet og er forankret i Stortingsmeldingen om Friluftsliv, der ett av målene er at naturen i større grad skal brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge. Engasjementet er prosjektfinansiert over Statsbudsjettet og er antatt å vare i ca. 3 år.  Vi ønsker tiltredelse i august eller så snart som mulig. 
 

Oppgaver:

° Lede og gjennomføre Norsk Friluftslivs skolesatsing Friluftsliv i skolen etter målsettinger, tidsplan og budsjett. 
° Lede og utvikle samarbeid med og mellom våre medlemsorganisasjoner. 
° Videreutvikle nasjonalt forum, referansegrupper og samarbeidsnettverk.  
° Kontakt med myndigheter, universitets- og høyskolemiljø og andre relevante aktører.
° Strategisk arbeid for å fremme bruk av naturen som læringsarena i skolen.
° Bygge nettverk, spre informasjon.
° Forberedelser av møter og arrangementer.
° Delta på møter og samlinger hvor det er relevant å gi eller få informasjon om prosjektet.
° Rapportering.
Norsk Friluftslivs sekretariat består av ti medarbeidere som løfter i flokk når det trengs. 

Vi leter etter deg som har:

° Lærerutdanning og/eller erfaringer med variert undervisning fra grunnskole eller VGS.
° God kjennskap til læreplanene.
° Prosjektledererfaring.
° Kunnskap om eller erfaring med bruk av naturen som læringsarena eller friluftsliv i skolen.
° Kjennskap til/erfaringer fra arbeid med/i frivillig organisasjon. 
° Interesse for politikk, og forståelse for politiske prosesser.
° Evne til å bygge nettverk og jobbe utadrettet mot mange aktører.
° God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne.
° Lyst og evne til å jobbe i team og samarbeide.
° Friluftslivsinteresse.

Hva kan vi tilby?

° En spennende og meningsfull arbeidsplass med ti kollegaer og god felleslunsj.
° Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum tilrettelagt for sykling.
° Gode pensjonsordninger, forsikringer og fleksitid.
° Lønn etter avtale.

Les hele annonsen og søk jobben her. 

Om arbeidsgiveren

Norsk Friluftsliv er en paraplyorganisasjon for 17 friluftslivsorganisasjoner, med rundt 950 000 medlemskap. Vi jobber politisk for å fremme våre medlemsorganisasjoners interesser, det enkle og naturvennlige friluftslivet, å bevare og utvikle viktige friluftslivsområder og legge til rette for gode naturopplevelser for alle. Vi samarbeider med myndighetene i en rekke prosjekter om friluftsliv og folkehelse.

Del denne artikkelen