Lanserer nyttig verktøy for deg som jobber med natur og friluftsliv

Publisert
Foto: Claire Kvalheim Kieffer

Den nye Høringsradaren gjør det enkelt å følge med på politiske planer som påvirker friluftslivet og naturen.

Høringsradaren er utarbeidet av natur- og friluftslivsorganisasjonene, gjennom samarbeidet i Forum for natur og friluftsliv (FNF).

– Høringsradaren er et fantastisk verktøy og godt nytt for alle som er glade i naturen, og som vil at alle skal ha god tilgang til friluftsområder, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Turistforeningen og styreleder i FNF.

FNF er et samarbeidsorgan mellom natur og friluftsorganisasjoner i alle fylkene i Norge. Forumet eies og driftes av Norsk Friluftsliv, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet, Turistforeningen og Friluftsrådenes Landsforbund.

Friluftslivsorganisasjonene engasjerer seg i politikkområder som angår natur og friluftsliv, og forsøker å følge med på aktuelle saker myndighetene sender ut på høring.

– Hensikten med høring er jo at borgerne skal kunne si ifra om sine interesser og meninger på demokratisk vis. Men det er så vanskelig å få oversikt over alle sakene at det går ut over lokaldemokratiet, sier FNF-koordinator i Akershus og prosjektleder for Høringsradaren, Maria Tesaker.

Den nye Høringsradaren gir en oversikt over viktige høringer, med frister og lenker til mer informasjon om hver sak. Sakene sorteres etter både fylke og kommune, slik at det er enkelt å finne fram til de sakene som er aktuelle.

– Natur og friluftslivsorganisasjoner ute i fylker og kommuner og FNFs lokale koordinatorer har lenge gravd fram og holdt oversikt over sakene som har størst betydning for natur- og friluftslivsinteressene i hele landet. Med Høringsradaren kan vi spre dette ut til langt flere mye raskere, på en mer oversiktlig måte, avslutter Solvang.

Besøk Høringsradaren her.

Norsk Friluftsliv skriver hvert år en rekke høringssvar og uttalelser i forbindelse med politiske saker som angår natur, friluftsliv og frivillighet.

På denne siden finner du en oversikt over alle Norsk Friluftslivs høringssvar fordelt etter år. Friluftslivsorganisasjonenes tidligere uttalelser til politiske planer kan være en nyttig ressurs for deg som jobber med det samme.

Glade barn i naturen

JOBBER POLITISK: Bare i 2021 ga Norsk Friluftsliv hele 46 innspill i politiske høringer med konsekvenser for friluftslivet, naturen og frivilligheten. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Del denne artikkelen