Lanserer nytt verktøy for inkludering

Publisert – Sist oppdatert 08.02.2023
Tekst: Stine Pedersen – Foto: Irene R. Mjelde

Norsk Friluftsliv sitt prosjekt «Turmat fra hele verden» lanserer veilederhefte med mål om å bidra til økt inkludering og mer mangfold i friluftslivet.

Turmat fra hele verden er et initiativ fra Norsk Friluftsliv som startet i 2017, med hensikt å bygge bro mellom norsk turkultur og internasjonal matkultur. – Vi i Norsk Friluftsliv håper at veilederen kan bidra til å senke terskelen for å bruke turmat som et inkluderingsverktøy, og at mange flere vil gjøre mer av dette, forteller Mari Kolbjørnsrud, prosjektleder i Norsk Friluftsliv.

Ikke alle føler seg hjemme i den norske turkulturen, men alle har en matkultur. Å lage mat sammen og dele med hverandre er en fin måte å være sammen på, bygge relasjoner og å lære av hverandre. Sammen kan vi skape et mer mangfoldig og inkluderende friluftsliv, til glede og læring for alle.

– Veilederheftet vil kunne hjelpe aktivitetsledere, frivillige og ansatte i organisasjoner tilknyttet Norsk Friluftsliv, ansatte i skolen og andre som ønsker å ta i bruk turmat som et inkluderingsverktøy i friluftslivet, forklarer Mari.

Last ned veilederen: Den digitale versjonen finner du her.

Bestill fysiske eksemplarer til din organisasjon eller skole ved å klikke her og fylle ut bestillingsskjemaet.

Nye grupper bringes sammen

Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bidra til å få flere ut og delta i friluftslivet. De har gitt viktig støtte til prosjektes videreføring hvor veilederen spiller en sentral del.

– Dette er et prosjekt vi tror bidrar til å senke terskelen for at flere grupper kan få nytte av turkulturen vi har Norge, sier Eva Grothe, Rådgiver for natur og friluftsliv i Sparebankstiftelsen. Gjennom å inkludere et mangfold av matkulturer inn i friluftslivet skapes nye opplevelser og nye grupper bringes sammen og ut i naturen.

BROBYGGING: Veilederen vil hjelpe organisasjoner og skoler å bygge bro mellom norsk turkultur og internasjonal matkultur. Foto: Silje Glorvingen

Tar opp aktuelle temaer

Usikkerhet knyttet til bruk av utstyr og kjennskap til matingredienser er bare noe som kan øke terskelen for å arrangere turmat-opplegg eller våge å flytte klasserommet ut. Denne veilederen gir aktivitetsledere, ansatte i organisasjoner og lærere verktøyene de trenger for å bruke turmat som et inkluderingsverktøy.

Temaer du finner i veilederen:

➤ En opplæringsdel som tar for seg tema som utstyr, matingredienser, kokeapparater og bål – for å gi trygghet og kompetanse til aktivitetsledere som trenger det.

➤ Eksempler fra ulike Turmat fra hele verden-opplegg, til inspirasjon og gjerne etterfølgelse.

➤ Tips til gjennomføring av turmataktiviteter, basert på praktiske erfaringer.

➤ En egen del rettet mot ansatte i skolen, med tips og eksempler på opplegg som kan gjennomføres innenfor skolens rammer.

FOR STORE OG SMÅ: Man trenger ikke å gå langt for å få fine uteopplevelser, og å lage mat kan gjerne være selve målet med turen. Foto: Liv Runi Antonsen/Digiko

Gratis bestilling til din forening, organisasjon eller skole

Send mail her for å bestille noen fysiske eksemplarer til organisasjonen eller skolen din. Disse kan tas med på lederkurs eller ha liggende på kontoret, slik at de aktuelle aktivitetslederne, frivillige og ansatte kan dele. Bestillingen må inneholde navn, adresse, telefonnummer og ønsket antall.

Søk om midler

Hvis du og din forening ønsker å gjennomføre turmat-arrangement, kan dere søke om tilskudd til friluftslivsaktiviteter fra Norsk Friluftsliv. Mer informasjon om hvordan finner du her.

Kurs og webinar

Det settes opp gratis kurs over store deler av landet fortløpende, send mail til hanne.hide@norskfriluftsliv.no hvis du lurer på om det kommer et kurs i ditt nærområde. Kurset passer for alle tur- og aktivitetsledere og andre ansatte og frivillige i Norsk Friluftsliv sine medlemsorganisasjoner. Ønsker dere et praktisk og inspirerende verktøy i inkluderingsarbeidet, er det bare å bli med!

Foreløpig planlagte kurs (alle vil foregå utendørs):
Skogtunet, Gressvik, Fredrikstad – 20. april kl.17-19 (Påmeldingsfrist: 13/4)
➤ Hellevika, Søgne – 26. april kl.17-19 (Påmeldingsfrist: 19/4)
➤ Skien fritidspark 27. april kl.17-19 (Påmeldingsfrist: 19/4)
Gramstad, Sandnes 3. mai kl.17-19 (Påmeldingsfrist: 19/4) FULLT
➤Bålplassen på Holmarka, Molde 23. mai kl. 17-19 (Påmeldingsfrist: 9/5)
➤Bodin 4H-gård, Bodø 15. juni kl. 17-19 (Påmeldingsfrist: 1/6)

 

Meld på frivillige og ansatte til hanne.hide@norskfriluftsliv.no.

FIN ICEBREAKER: Nye matretter skaper engasjement og et unikt samhold. Retter fra «hele verden» gir ulike smaker og aromaer som mange kanskje ikke er så vant til. Det kan bidra til en bredere kulturforståelse og å bygge broer på tvers av kulturer. Foto: Robin Malm

Del denne artikkelen