Langsua sikrer friluftsliv og naturverdier

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Med åpningen av Langsua nasjonalpark i Oppland 3. september i år er naturverdier med internasjonal verneverdi sikret for framtida. – Her verner vi flotte fjell-, myr- og skogsområder og leveområder for sjeldne arter som myrhauk og skjeggklokka, framholdt miljøvernminister Erik Solheim i sin tale til alle de naturglade menneskene, som var møtt fram i regnværet…. Read more »

Med åpningen av Langsua nasjonalpark i Oppland 3. september i år er naturverdier med internasjonal verneverdi sikret for framtida.

– Her verner vi flotte fjell-, myr- og skogsområder og leveområder for sjeldne arter som myrhauk og skjeggklokka, framholdt miljøvernminister Erik Solheim i sin tale til alle de naturglade menneskene, som var møtt fram i regnværet.

Langsua nasjonalpark setter et foreløpig punktum for Miljøverndepartementets nasjonalparkplaner i Sør-Norge. – Det er en del steder folk lokalt ønsker å etablere nasjonalparker, så det kommer nok til å bli flere. Men initiativet kommer ikke til å komme ovenfra og ned, men nedenfra og opp via kommuner, politikere, fjellstyrer eller hvem det måtte være som ønsker å utvikle nasjonalparker, fastslo miljøvernministeren.

I sin tale benyttet han anledningen til å trekke fram tilgjengeligheten, som det beste ved den 537 kvadratkilometer store nasjonalparken. – Dette er et lett tilgjengelig område, som veldig mange mennesker kan komme til. Ja, Laguna er kanskje den mest tilgjengelige nasjonalparken her i landet. Personlig er jeg en intens tilhenger av vern gjennom bruk. Og styrken i vernet ligger i folks oppslutning.

– Men vi ønsker ikke bare å ta vare på naturen. Vi ønsker også å ta vare på kulturen. Kultur og natur henger sammen i Norge. En viktig del av denne kulturen er det aktive og levende seterlivet eller stølslivet i Øystre Slidre og Nord-Aurdal. Vi må gjøre hva vi kan for å støtte denne viktige kulturformen, slik at den får anledning til å utvikle seg. Det var også årsaken til at seterområder i Valdres ble tatt ut av nasjonalparkplanen, sa miljøvernministeren.

I den anledning viste han til samarbeidsplanene mellom Nord-Aurdal, Øystre Slidre og MD, med tanke på å lage avtaler om hvordan man best kan sikre naturområdene og stølslivet og samtidig øke den positive landskapsopplevelsen.

Miljøvernministeren trakk særlig fram ildsjelene da han skulle takke for prosessen rundt nasjonalparken. – Uten ildsjeler får man ikke til noe, sa han og fikk samtidig med fylkesmann i Oppland, Statens naturoppsyn, Direktoratet for naturforvaltning, alle kommunene og fjellstyrene i takkedelen av åpningstalen.

Langsua nasjonalpark er en utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark. Verneplanen omfatter også fire nye landskapsområder og fem nye naturreservater og utgjør tilsammen omlag 1000 kvadratkilometer i kommunene Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Gausdal, Nordre Land, Sør-Fron og Etnedal.

Del denne artikkelen