Langsua nasjonalpark vedtatt

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Norges minste nasjonalpark Ormtjernkampen på ca 9 km2 i Oppland ble i statsråd i dag kraftig utvidet og fikk navnet Langsua nasjonalpark. Totalt areal med landskapsvernområde er nå ca 1000 km2. Men forslaget om Fullsenn landskapsvernområde ble kraftig redusert.   FRIFO konstaterer at Nasjonalparkplanen i Sør-Norge så langt nå er i mål. Dette har vært… Read more »

Norges minste nasjonalpark Ormtjernkampen på ca 9 km2 i Oppland ble i statsråd i dag kraftig utvidet og fikk navnet Langsua nasjonalpark. Totalt areal med landskapsvernområde er nå ca 1000 km2. Men forslaget om Fullsenn landskapsvernområde ble kraftig redusert.

 

FRIFO konstaterer at Nasjonalparkplanen i Sør-Norge så langt nå er i mål. Dette har vært en lang prosess som har gått over flere år. Noen vil kanskje huske opprettelsen av vår første nasjonalpark Rondane i 1962. Dagens vedtatte verneplan omfatter Langsua nasjonalpark og flere naturreservater og landskapsvernområder i Oppland fylke, i området mellom Valdres og Gausdal.

 

Områdene har internasjonal verdi knyttet til landskapet med vidder, vann, myrer og våtmarker. Vernet omfatter blant annet flere truede planter og dyr. Stølsdriften i området har vært og er viktig, men viktige seterområder i Valdres er etter manges mening dessverre holdt utenfor landskapsvernområdene.

 

Ved å gi området nasjonalparkstatus mener FRIFO bevisstheten om områdets unike verdier vil øke. Ved noe tilretteleggelse vil området i enda større grad bli benyttet til friluftsaktiviteter. Dette vil også gi gode effekter for friluftsbasert næring.

 

Forum for Natur og Friluftsliv i Oppland sier de er fornøyd med vernevedtaket når det gjelder grensene for selve Langsua nasjonalpark og at store robuste naturreservater som f.eks. Kjølåne, Røssjøen og Hynna har blitt videreført fra verneforslaget.

– Vi er fornøyd med at landskapsvernområdet i Espedalen er vedtatt. 1000 km2 med verdifull fjellnatur er nå sikret for kommende generasjoner, sier FNF koordinator Ole Morten Fossli.

– Reduksjonen av forslaget til Fullsenn landskapsvernområde er imidlertid uforståelig og uten faglig begrunnelse. De reelle konfliktene i det foreslåtte landskapsvernområdet var marginale, og store innrømmelser var gitt både i forhold til grenser og bestemmelser. Disse imøtekommelsene hadde på en meget god måte ivaretatt også brukerinteressene i området. Dette området har blitt offer for en politisk hestehandel på bekostning av godt dokumenterte nasjonale verneverdier. Fullførelsen av Nasjonalparkplanen i Sør-Norge har dermed fått en unødvendig ripe i lakken!

 

Forum for Natur og Friluftsliv i Oppland vil nå utfordre grunneierinteressene utenfor det nå vedtatte verneområdet til å synliggjøre en plan for ivaretakelse av de dokumenterte naturkvalitetene i et 50 års perspektiv. De lover å følge dette tett i forhold til trusselen om mulige tiltak som ikke ivaretar naturverdiene i og utenfor det vedtatte verneområdet.

 

Fakta om nasjonalparken:

Langsua nasjonalpark dekker et areal på ca. 537,1 km2.

Høyeste fjell er Skaget, på 1685 moh.

Kommuner: Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Nordre Land, Gausdal, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner, Oppland fylke

Kilde: DN

 

Se verneplan

Del denne artikkelen