fl
fl

Landskonferanse Friluftsliv 2019

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Landskonferanse Friluftsliv arrangeres i Trondheim på Scandic Nidelven 22. – 24. mai 2019. 

Dette er en større landskonferanse som arrangeres hvert tredje år (sist i Stavanger 2016) og er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Friluftsrådenes Landsforbund og Norsk Friluftsliv. I år arrangeres også konferansen i samarbeid med Trondheim fylkeskommune, Trondheim kommune, Trondheimsregionens friluftsråd og Bad, park og idrett.

Konferansen skal være et nasjonalt møtested for alle som arbeider med friluftsliv i offentlig og frivillig sektor, nasjonalt, regionalt og lokal. Konferansen skal sette friluftsliv på dagsorden, bidra til faglig utvikling og styrke samarbeidet mellom ulike aktører.

Målgruppen for konferansen omfatter alle fra beslutningstakere til praktikere:

  • Nasjonale beslutningstakere innen friluftsliv, fra myndigheter og organisasjoner.
  • Fylkeskommunene og kommuner
  • Regionale og lokale organisasjoner og friluftsråd.

Se programmet for konferansen her.

Påmelding gjøres via denne linken.

Vel møtt!

Del denne artikkelen