Lån gratis utstyr på BUA!

Publisert – Sist oppdatert 13.04.2018

Allemannsretten gir oss gratis tilgang til naturen og friluftslivet, men i blant trenger man utstyr på turen.

Allemannsretten gir oss gratis tilgang til naturen og friluftslivet, men i blant trenger man utstyr på turen som mange kan oppleve som kostbart og dermed bidra til å hindre aktiv deltakelse i friluftslivet. Heldigvis finnes det en løsning på dette! Visste du at det finnes mellom 200 og 300 steder hvor barn og unge kan låne sports – og fritidsutstyr?  Det visste ikke de som startet BUA heller, men nå er en av  Norges best bevarte hemmeligheter i ferd med å bli allemannseie.

BUA  samler nå eksisterende og nye utlånsordninger under ett merkenavn og gjør det enkelt for både barn og foreldre å finne frem til nærmeste utlånsordning. Målet er å gjøre det lettere for barn og unge å prøve nye sports- og fritidsaktiviteter. For da er de sikre på at flere finner en aktivitet de vil like og ønsker å fortsette med utover i livet. Resultatet blir at flere kommer seg ut og kanskje oftere.

Les mer om BUA og hvor du kan låne utstyr her: http://www.bua.io/

I tillegg til BUA finnes det også ulike lokale utlånsordninger. Kommunen, ofte ved frivillighetssentralene, har ofte en oversikt over hvem som låner ut utstyr. Man kan også kontakt sitt lokale friluftsråd: http://www.friluftsrad.no/4629.Medlemskommuner.html

Bakgrunn

Helsedirektoratets rapport Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet (2014) viser at det er en betydelig samfunnsgevinst ved å øke den fysiske aktiviteten i befolkningen. Velferdsgevinsten er spesielt stor ved aktivitetsøkning hos barn og unge.

«Ved hjelp av offentlig innsats fra stat og kommune, bidrag fra idretten og frivillig sektor for øvrig, skal alle barn få mulighet til å delta i minst en fritidsaktivitet.»

Barn som lever i fattigdom. Regjeringens strategi (2015 – 2017)

Om BUA

BUA er en nasjonal forening. Den drives som en sosial entreprenør og er stiftet av ildsjeler som brenner for å øke aktiviteten hos barn og unge. BUA skal bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktivetet for barn og unge uavhengig av sosioøkonomisk status. Målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år.

Støtte fra Gjensidigestiftelsen og NAV (sosialt entreprenørskapsmidler) har vært avgjørende for etablering av BUA.

Her kan du last ned informasjonsbrosjyre: BUA_Informasjon

Aktuelle personer å snakke med

Eline Egeland, daglig leder BUA, eline@bua.io, 970 64 278

Thomas Berman, styreleder BUA, thomas@socentral.no, 907 87 982

Veslemøy Rue Barkenes, Gjensidigestiftelsen, veslemoy-rue.Barkenes@gjensidigestiftelsen.no, 951 36 051

Årstein Skjæveland, daglig leder Sunne Kommuner, dagligleder@sunnekommuner.no, 960 47 386

Del denne artikkelen