rodlista
rodlista

Lager rødliste for truede naturopplevelser

Publisert – Sist oppdatert 04.02.2020

Norsk Friluftsliv og WWF inviterer folk over hele landet til å nominere naturopplevelser de oppfatter som truet. En frittstående jury skal sette forslagene sammen til den første rødlisten over norske naturopplevelser.

Norsk Friluftsliv og WWF inviterer nå folk over hele landet til å nominere naturopplevelser de oppfatter som truet. En frittstående jury skal sette forslagene sammen til den første rødlisten over norske naturopplevelser.

Foto: Synne Kvam

Det finnes vitenskapelige rødlister både for sjeldne arter og truede naturtyper. Men hva skjer egentlig med de naturopplevelsene så mange her i landet er glade i? Det er det på tide å finne ut av, mener WWF Verdens naturfond og Norsk Friluftsliv. Organisasjonene inviterer nå folk i hele Norge til å nominere naturopplevelser de er redde for å miste. Forslagene som kommer inn vil bli vurdert av en uavhengig jury, og resultatet skal bli en rødliste over truede naturopplevelser.

Les mer på kampanjens hjemmeside www.verdtåbevare.no

– Hva synes folk er verdt å bevare?

Ni av ti nordmenn går på tur eller driver med annet friluftsliv.

– Rike naturopplevelser er utrolig viktige for veldig mange her i landet. Samtidig vet vi at vi endrer både naturen og vår egen livsstil raskere enn noensinne. Med dette initiativet håper vi å finne ut mer om hva slike forandringer betyr for folks opplevelser og turglede, sier generalsekretær Lasse Heimdal i paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv.

Sammen med sin kollega i WWF Verdens naturfond, Bård Vegar Solhjell, håper Heimdal nå å sette søkelys på naturopplevelser folk landet rundt mener er verdt å bevare.

fjelltur

VERDIFULLE OPPLEVELSER: Hva skjer med de naturopplevelsene så mange her i landet er glade i, når både naturen og livsstilen vår er i endring? Foto: Linn Elise Jakhelln

Miljøendringer påvirker naturopplevelsene

– Det er ingen tvil om at menneskeskapte endringer i naturen påvirker mulighetene til friluftsliv og naturopplevelser, sier Bård Vegar Solhjell i WWF.

– Presset på naturen øker fra mange kanter: Vi har varmere klima, mer plastsøppel og nye typer forurensning. Vi endrer landskapet med moderne jord- og skogbruk, og med å bygge kraftverk og veier, hytter og hus. Nye arter kommer inn, mens andre blir mer eller mindre borte. Med rødlisten for naturopplevelser ønsker vi å vise hva det betyr for folk at slike og andre endringer skjer. Det å bruke naturen er en betydelig del av norsk kultur. Naturopplevelsene våre er viktige for alt fra helse og livskvalitet til barns utvikling, næringer og sysselsetting. Om vi klarer å ta vare på opplevelsesverdiene i naturen, vil det ikke bare være bra for ville dyr og andre arter, men også for den norske kulturen, sier Bård Vegar Solhjell i WWF.

Les mer om endringer som påvirker norske naturopplevelser

Skal bygge på nominasjoner fra publikum

Rødlisten for naturopplevelser skal lages med utgangspunkt i nominasjoner fra publikum. WWF og Norsk Friluftsliv sprer nå invitasjoner til organisasjoner, fagmiljøer og enkeltpersoner, der folk blir bedt om å fortelle om naturopplevelser de synes er verdifulle – og som de av en eller annen grunn er redde for å miste.

Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv understreker at folk står fritt til å foreslå hva de vil.

– Vi tror mange av nominasjonene vil handle om hvordan folk reagerer på miljøendringer i naturen. Men man kan også foreslå endringer som skyldes at kunnskap og livsstil forandrer seg, sier Heimdal.

Se eksempler på nominasjoner til rødlista her

Uavhengig jury

Forslagene som kommer inn vil bli vurdert av en uavhengig jury. Deres oppgave blir å legge fram en liste over naturopplevelser som betyr mye for mange – og som nå, på en eller annen måte, er truet.

Juryleder er forfatter og journalist Sigri Sandberg. Hun håper prosjektet kan bidra til å skape større bevissthet om verdier som står i fare.

– Bevissthet trengs. Alltid. For først når vi virkelig skjønner hva vi har og hvor mye det betyr for oss, kan vi ane tapet ved å miste det. Og kanskje rekke å gjøre noe før det er for sent. For meg er det den bevisstheten dette initiativet handler om, sier Sigri Sandberg.

Øvrige jurymedlemmer er NRKs programleder Kari Toft, biologiprofessor Dag O. Hessen, blogger og Hold Norge Rent-aktivist Malin Jacob, og redaktør Knut Brevik i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.

Del denne artikkelen