Kurs på Hamar 24/4: Naturen som læringsarena

Publisert – Sist oppdatert 24.02.2020

Norsk Friluftsliv sammen med Skogkurs, Sabima, Norges Orienteringsforbund og Sune Wentzel inviterer til kurs i bruk av naturen som læringsarena i alle fag. Dette er et viktig tema når man skal følge opp de nye læreplanene.

Det å ta elevene ut i naturen kan gjøre det lettere å oppnå enkelte fagmål. Det åpner for bruk av læringsmetoder som krever mer plass, aktivitet og samarbeid, og det er en god arena for å jobbe med relasjoner og klassemiljø.

Kurset inneholder både foredrag og praktiske oppgaver med dette som tema. Fokuset blir på fagfornyelsen, og hvordan man kan ta i bruk naturen som læringsarena i alle fag. 

Målgruppen for kurset er ansatte i skolen (undervisning og ledelse) som ønsker å bruke naturen som læringsarena.

Tid: Fredag 24.april 8.30 – 16.00
Sted: Domkirkeodden, Hamar
Pris (inkl. lunsj): 300 kr.
Påmelding via Skogkurs
Påmeldingsfrist: 10. april 2020
Ved påmelding velges tre alternative parallellstasjoner, så passer vi på at dere får to av dem.
Meld ifra om eventuelle allergier.
Spørsmål om kurset sendes til gunhild@norskfriluftsliv.no

Program

8.30 – 9.30 Vi møtes ved Amfiet på Domkirkeodden og går en runde der vi lærer hvordan «veien kan bli en del av målet».
9.30 – 11.30 Parallellstasjoner
A. Lære med skogen ved Anna Lena Albertsen, Skogkurs
B. «Flerfaglige læringsaktiviteter for uterom» ved Gunhild B. Størseth Norsk Friluftsliv
C. Opplæring i og test av aktiviteten Artsjakten ved Helene Lind Jensen fra Sabima
D. Lek/ kreativitet/ inkludering med frisbee som redskap ved Sune Wentzel
E. «Fart med kart» o-aktiviteter og øvelser med kart ved Lene S. Kinneberg, Norges Orienteringsforbund
11.30– 12.30 Felles lunsj og prat
12.30 – 14.30 Parallellstasjoner. Samme som før lunsj
14.45 – 15.45. Tips til læreren som turleder – trygghet og sikkerhet og test av appen TeachOUT på mobil.
15.45 – 16.00 Avslutning ved Gunhild B. Størseth Norsk Friluftsliv

Del denne artikkelen