Kurs i naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven 3. desember 2013

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Videoopptak av Kurset. Felles del og del for viderkomende.   PROGRAM 10:00 VelkommenLasse Heimdal, generalsekretær i FRIFO   10:05 Det nytter å engasjere seg! Naturmangfoldloven er en lov vi hele tiden må jobbe medHeidi Sørensen, tidligere stortingsrepresentant og statssekretær i Miljøverndepartementet   Presentasjon   10:20 Hovedinnholdet i loven. Hvordan den ble til, og lovens betydning… Read more »

 

PROGRAM

10:00

Velkommen
Lasse Heimdal, generalsekretær i FRIFO

 

10:05

Det nytter å engasjere seg! Naturmangfoldloven er en lov vi hele tiden må jobbe med
Heidi Sørensen, tidligere stortingsrepresentant og statssekretær i Miljøverndepartementet

 

Presentasjon

 

10:20

Hovedinnholdet i loven. Hvordan den ble til, og lovens betydning for bevaring av naturmangfold i Norge
Christian Steel, generalsekretær i SABIMA

 

Presentasjon

 

Dobbel sesjon

 

FOR NYBEGYNNERE – Møteleder Christian Steel, SABIMA

11:15

Naturmangfoldloven – vårt effektive våpen! En grundig gjennomgang av lovens hovedgrep og de effektive miljørettslige prinsippene
Christian Steel, SABIMA

 

Presentasjon

13:30

Forhold mellom plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven
Trond Simensen, Seksjonssjef arealplanlegging, Miljødirektoratet

 

Presentasjon

14:30

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, (samferdsel, hyttebygging, strandsonen, kraftutbygging)
Thomas Sveri, fagkonsulent i FRIFO

 

Presentasjon

15:15 Gruppearbeid

 

Gruppeoppgave 3  desember 2013

15:45 Vinnersaker i naturmangfoldlovens navn
Hvordan kunnskap og klok bruk av lov og forvaltningssystemer har stoppet gravemaskiner. Christian Steel, SABIMA

 

Presentasjon

FOR VIDEREKOMNE – Møteleder Maren Esmark, Naturvernforbundet

 

11:15

Dypdykk i kapittel 2, de miljørettslige prinsippene, med nøye gjennomgang av case og diskusjoner
Maren Esmark, Naturvernforbundet

Presentasjon

13:30

Diskusjon om de miljørettslige prinsippene fortsetter
Maren Esmark, Naturvernforbundet

14:15 Gruppearbeid

14:50

Plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven; hvor trykker skoen. Hva er vanskelig?
Trond Simensen, Seksjonssjef, arealplanlegging, Miljødirektoratet

 

Presentasjon

15:45 Prioriterte arter og utvalgte naturtyper; hva betyr det og hvordan har det vært brukt?
Even Woldstad Hanssen, kartleggingskoordinator botanikk, SABIMA

 

Presentasjon

FELLES – Møteleder Christian Steel, SABIMA

 

17:00

Naturmangfoldloven i praksis, skjøtsel, fremmede arter
Honorata Gajda, Fylkesmannen Oslo og Akershus

 

Presentasjon

17:45

Om politianmeldelser etter naturmangfoldloven – tips til oss som anmelder, og konkrete eksempler.
Toni Poleo, styreleder i Skolopender og tidligere ansatt i Økokrim

 

Presentasjon

 

18:05

Avslutningsforedrag: Om loven og fremtiden
– hvor er vi på vei? Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, tar oss med på en reise i frivilliges innsats, utfordringer, muligheter og sannheter.

 

Presentasjon

Del denne artikkelen