Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet

Publisert – Sist oppdatert 05.02.2020

Helsedirektoratets innspill til departementets (HOD) videre arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkningen dokumenterer omfattende samfunnsøkonomiske gevinster ved å satse på fysisk aktivitet. Helsedirektoratet la i februar 2014 fram et kunnskapsgrunnlag om fysisk aktivitet. Arbeidet er utført på oppdrag av Helse – og omsorgsdepartementet. Formålet med rapporten har vært å få en oversikt… Read more »

Helsedirektoratets innspill til departementets (HOD) videre arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkningen dokumenterer omfattende samfunnsøkonomiske gevinster ved å satse på fysisk aktivitet.

Helsedirektoratet la i februar 2014 fram et kunnskapsgrunnlag om fysisk aktivitet. Arbeidet er utført på oppdrag av Helse – og omsorgsdepartementet. Formålet med rapporten har vært å få en oversikt over fysisk aktivitet i et bredt samfunnsmessig perspektiv, og å legge grunnlaget for en forsterket satsing på å øke befolkningens aktivitetsnivå og redusere stillesitting.

 

Rapporten sier bl.a på side 41:
«Dersom hele befolkningen som ikke oppfyller anbefalingene øker sitt fysiske aktivitetsnivå fra inaktiv eller delvis aktiv til aktiv, vil den potensielle årlige velferdsgevinsten bli cirka 406 000 QALYs per år, tilsvarende en årlig velferdsgevinst på rundt 239 milliarder kroner årlig (tabell 11). Hvis halvparten av dem som ikke er aktive øker aktivitetsnivået slik at de blir aktive, halveres velferdsgevinsten.»

 

Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet fra HelsedirektoratetRapporten baserer seg på en QALY verdi på kr 588 000 og folketall pr 1.1.13. Helsedirektoratet oppjusterte verdien på QALY til 1,12 mill etter rapportens utgivelse. Se annen artikkel. Velferdsgevinsten er derfor ikke 239 milliarder, men over 455 milliarder.

 

Helsedirektoratet har kun publisert rapporten på nett. Norsk Friluftsliv mener rapporten er så viktig at de fikk trykket opp et mindre opplag, og publisert den til alle stortingspolitikere.

 

Les rapporten Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet

Del denne artikkelen