Kunnskapsbase

Publisert – Sist oppdatert 05.02.2020

Tanken med de här sidorna är att synliggöra den kunskap som redan finns inom ämnet friluftsliv/naturkontakt i relation till folkhälsan. Vi har redan mycket kunskap om effekten naturkontakt har på oss men det finns också mer att utforska. Vi vet dock tillräckligt för att agera och för att, med gemensamma nordiska krafter, lyfta fram den redan… Read more »

Tanken med de här sidorna är att synliggöra den kunskap som redan finns inom ämnet friluftsliv/naturkontakt i relation till folkhälsan. Vi har redan mycket kunskap om effekten naturkontakt har på oss men det finns också mer att utforska. Vi vet dock tillräckligt för att agera och för att, med gemensamma nordiska krafter, lyfta fram den redan kända kunskapen till beslutsfattare, folkhälsoplanerare, stadsplanerare etc. så att vi får till en förändring. Friluftslivets organisationer bör vara en lika självklar samarbetspart när det gäller folkhälsa för kommun, landsting etc som idrotten är. Varför är det inte så? Friluftslivet är livslångt och ger både goda förutsättningar för bevarande av miljön och upprätthållande av människors hälsa.

I den mån det är möjligt så har vi delat in dokumenten/rapporterna/länkarna i defyra fokusområden;

  1. Utomhuspedagogik,
  2. Fysisk aktivitet på recept/ förebyggande och behandlande hälsovård,
  3. Psykisk hälsa
  4. Grönområden

 

Gemensamma dokumentationer för Norden

Det finns två extra viktiga nordiska dokumentationer som har relevans för det här projektet och det är «Miljöhandlingsprogrammet 2009-2012» och «Den nordiska handlingsplanen för bättre hälsa och livskvalitet genom mat och fysisk aktivitet».Kortversionerna av dessa dokumentationer finner du överst i listan: 

 

Miljöhandlingsprogrammet 2009-2012 Miljöhandlingsprogrammet 2009-2012 

Nordisk handlingsplan 2009-2012 Nordisk handlingsplan för bättre levnadvanor genom kost och fysisk aktivitet

Velkommen til 20 nordiske naturområden Välkommen till 20 nordiska naturområden

Miljøstrategier jord og skogbruk Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS)

Nordic Movement Solution Nordic Movement Solution


Dansk flagg

Generellt

Friluftsliv och ordblindhet Friluftsliv och ordblindhet

Danskt friluftsliv december 2009 Danskt Friluftsliv december 2009 – Forum for natur- og friluftsliv

Friluftsliv och psykisk hälsa

Fysisk aktivitet i psykiatrien (2006) Fysisk aktivitet i psykiatrien (2006)

Natur og gronne omraden forebygger stress (2005) Natur grønne områden forebygger stress (2005)

Fremme af mental sundhed Fremme af Mental Sundhet (2000)

Fysisk aktivitet på recept/förebyggande och behandlande hälsovård

Motion på recept Motion på recept (2004) – en litteraturgennemgang med fokus på effekter og organisering

Motion på recept – erfaringer og anbefalinger (2007) Motion på recept – erfaringer og anbefalinger (2007)

Fysisk aktivitet - håndbog for forebyggelse og behandling Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling (oktober 2004)

Fysisk aktivitet og evidens Fysisk aktivitet og evidens – livsstilssygdomme, folkesygdomme og risikofaktorer mv. (2006)

Forebyggelseskomisjonen - Vi kan leve længere og sundere Vi kan leve længere og sundere (2009) – til en styrket forebyggense indsats

Gröntområder i städer/fysisk planlägging

Natur og sundhed (2008) Park– og landskabsserien Natur og sundhed (2008) – Park- og landskabsserien

De grønne områder og sundheden De grønne områder eller sundheden

Sammanhanget mellan grönområden och hälsa Sammanhanget mellan grönområder och hälsa

 

Norsk flagg

Generellt

Barn og unges relasjoner til natur og friluftsliv Barn og unges relasjoner til natur og friluftsliv

Forskning på natur og friluftsliv i Norge Forskning på natur og friluftsliv i Norge

Da naturen ble sunn Da naturen ble sunn

Fremtidens friluftsliv Fremtidens friluftsliv

Friluftsliv og helse - en kunnskapsoversikt Friluftsliv og helse – en kunnskapsoversikt

Analyse og dokumentasjon av friluftslivets effekt på folkehelse og livskvalitet Analyse og dokumentasjon av friluftslivets effekt på folkehelse og livskvalitet

Friluftsliv och psykisk hälsa

Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse  Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse 

Tilstand av natur«Tilstand av natur» (2008)

Helse - mestring - naturopplevelse Helse – mestring – naturopplevelse

Fysisk aktivitet på recept/förebyggande och behandlande hälsovård

Aktivitetshåndboken Aktivitetshåndboken – fysisk aktivitet i forebygging og behandling

Fysisk aktivitet og helse - Anbefalinger Fysisk aktivitet og helse – Anbefalinger (2000)

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre Fysisk aktivitet blant voksne og eldre (2008/2009)

Gröntområder i städer/fysisk planlägging

Evalueringsrapport Evalueringsrapport – Oppfølgingssystemer til «Grønn resept» 2004-2008

 

Svensk flagg

Generellt

Fritt fram för friluftsliv Fritt fram för friluftsliv – för barn och ungdomar i skolan och på fritiden

Friluftsliv - Framtid - Folkhälsa Friluftsliv – Framtid – Folkhälsa

Naturen som kraftkälla Naturen som kraftkälla

Friluftsliv och psykisk hälsa

Landscape, planning and stress Landscape, planning and stress

Rekration och psykisk hälsa Rekration och psykisk hälsa

A Garden at Your Doorstep May Reduce Stress A Garden at Your Doorstep May Reduce Stress

Utomhuspedagogik

Handlingsburen kunskap Handlingburens kunnskap – Lärarens uppfattningar om landskapet som lärandemiljö

Naturvägledning i Sverige - en översikt Naturvägledning i Sverige – en översikt

Fysisk aktivitet på recept/förebyggande och behandlande hälsovård

FYSS 2008 FYSS 2008 – Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept (FaR®) – en vägledning för implementering

Physical activity on prescription Physical activity on prescription (2008)

Activating people Activating people

Gröntområder i städer/fysisk planlägging

WHO sätter ekonomiskt värde på cykling WHO sätter ekonomiskt värde på cykling

Barns miljöer för fysisk aktivitet Barns miljöer för fysisk aktivitet

Samhällsplanering för ett aktivt liv Samhällsplanering för ett aktivit liv

Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet

Grönområden för fler Grönområden för fler

Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade vid särskilda boenden Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade vid särskilda boenden


Finsk flagg

Generellt

Rekommendationer för främjande av motion i kommunerna Rekommendationer för främjande av motion i kommunerna

Fysisk aktivitet på recept/förebyggande och behandlande hälsovård

Forest and human health Forest and human health – 2007-2011

Gröntområder i städer/fysisk planlägging

Teenage experiences of public green spaces in suburban Helsinki Teenage experiences of pulic green spaces in suburban Helsinki

 

 

 

Del denne artikkelen