Kunnskapen om allemannsretten blant unge har skutt i været

Publisert
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Flere kjenner til allemannsretten, og unges kunnskap har skutt i været, viser nye Ipsos-tall. – Årets norgesferie er noe av grunnen, tror Norsk Friluftsliv.

Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmark i Norge. Nå viser en nasjonal undersøkelse gjennomført av Ipsos at ni av ti nordmenn har hørt om allemannsretten. Det er en økning på tre prosent fra sist undersøkelsen ble gjort i 2018.

Blant de mellom 15 og 24 år har kjennskapen til allemannsretten virkelig skutt i været. 82 prosent i denne aldersgruppen har nå hørt om allemannsretten. I 2018 var tallet på 65 prosent.

Dette er svært godt nytt, mener fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv.

– Hvis vi skal bevare friluftslivet slik vi kjenner det, er det viktig at de som vokser opp i dag også har et forhold til allemannsretten. Den er en viktig forutsetning for at naturen skal fortsette å være tilgjengelig for alle, sier Siri Meland, fungerende generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

I undersøkelsen oppgir 54 prosent av befolkningen at de kjenner ganske eller meget godt til innholdet i allemannsretten, noe som er en økning på ti prosent fra 2018.

Meland er ikke i tvil om at den viktige rollen friluftslivet har fått for nordmenn under pandemien, har bidratt til den økte kunnskapen om allemannsretten.

– Spesielt årets norgesferie der mange tok turen ut i norsk natur har nok bidratt til å sette temaet på dagsordenen. Dette kommer i tillegg til den sterke friluftslivstrenden vi har vært vitne til de siste årene, sier Meland.

Selv om allemannsretten bygger på en lang tradisjon i Norge, er den stadig under press, understreker Meland.

– Hver gang noen forsøker å ta betalt for bruk av natur, setter opp ulovlige stengsler eller bygger ned natur som skal være åpen for alle, er det en trussel mot allemannsretten. Det er derfor viktig at vi fortsetter å lære dagens barn og unge om den, sier hun.

Nøkkeltall fra undersøkelsen:

  • 89 prosent av nordmenn har hørt om allemannsretten. Det er en oppgang fra tidligere, da tallet var på 86 prosent i 2018 og 82 prosent i 2017.
  • Blant unge mellom 15 og 24 har 82 prosent nå hørt om allemannsretten. Det er en markant økning fra tidligere. Tallet var på 65 prosent i 2018 og 59 prosent i 2017.
  • 54 prosent av nordmenn hevder å kjenne regelverket meget eller ganske godt. Dette er også en tydelig oppgang mot 45 og 44 prosent på tidligere målinger i 2018 og 2017.
  • Også den selvopplevde kjennskapen har økt markant blant de unge. 43 prosent mellom 15 og 24 år hevder å kjenne regelverket ganske eller meget godt. I 2018 var dette tallet nede på 22 prosent, mens det i 2017 var på 24 prosent.
  • Rettighetene flest nordmenn kjenner til er å gå til fots og på ski hvor du vil i utmark, å plukke sopp og ville bær og retten til å tenne bål.
  • Pliktene flest nordmenn kjenner til er å forlate stedet som du fant det, å ta hensyn til dyre- og fugleliv og ikke tenne bål ved brannfare.
  • Bare 48 prosent av de spurte visste at barn under 16 år kan fiske uten fiskekort i ferskvann. Dette er den nevnte retten som færrest hadde kjennskap til.

Last ned hele Ipsos-undersøkelsen her (spørsmål 4-9 omhandler allemannsretten).

Del denne artikkelen