Kulturministeren med vekslepenger til friluftslivet

Publisert – Sist oppdatert 27.07.2017

Kulturministeren styrker friluftslivet med tre millioner og idretten med 123 millioner. – Dette er beløp friluftslivet bare kan drømme om, og satsingen på friluftsliv blir i denne sammenhengen kun vekslepenger, sier Norsk Friluftsliv om fordelingen av spillemidlene. Kulturdepartementet har i dag foretatt fordelingen av spillemiddelpotten på 2,6 milliarder kroner. Der styrker kulturminister Linda Hofstad Helleland posten… Read more »

Kulturministeren styrker friluftslivet med tre millioner og idretten med 123 millioner. – Dette er beløp friluftslivet bare kan drømme om, og satsingen på friluftsliv blir i denne sammenhengen kun vekslepenger, sier Norsk Friluftsliv om fordelingen av spillemidlene.

Kulturdepartementet har i dag foretatt fordelingen av spillemiddelpotten på 2,6 milliarder kroner. Der styrker kulturminister Linda Hofstad Helleland posten som rettes mot friluftslivstiltak for barn og unge fra 22 til 24 millioner kroner. I tillegg økes posten til friluftsanlegg i fjellet fra 18 til 19 millioner kroner.

Til sammenligning får idretten 1320 millioner kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg – en økning på 123 millioner kroner. 

– Vi er glade for all styrking av aktivitet, og naturlig nok også friluftsliv. Sett i lys av at friluftsliv er Norges største fritidsaktivitet, skulle det da også bare mangle at ikke denne sektoren styrkes. Idretten får en økning på 123 millioner, og idrettsanlegg har økt med 580 millioner i denne stortingsperioden. Dette er beløp friluftslivet bare kan drømme om, og satsing på friluftsliv blir i denne sammenhengen kun vekslepenger, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

– Må investeres betraktelig mer
En nylig publisert rapport av Gunnar Breivik ved Norges idrettshøgskole og Kolbjørn Rafoss ved Universitetet i Tromsø, viser at nordmenn over 15 år foretrekker friluftsliv.

Generalsekretær Lasse Heimdal synes det derfor er underlig at regjeringen ikke velger å styrke friluftslivet i større grad, når det er der man når bredest ut, uansett sosial klasse.

– Vi står i dag overfor helseutfordringer av dimensjoner, og helsekostnadene øker med over 15 milliarder i året. Skal vi lykkes med å snu trenden, må det investeres betraktelig mere midler i forebygging og fysisk aktivitet. Og da må de investeres i de aktivitetene som når ut til folk flest, sier Heimdal.

Ny pott på 100 millioner
Kulturdepartementet legger også 100 millioner kroner til anlegg for egenorganisert idrett i en pott, som skal fordeles over tre år. Det er penger som kommunene kan søke på.

– Det er gledelig, og en del av disse midlene bør også komme friluftslivet til gode, fordi vi vet at friluftslivsanlegg er noe av det mest brukte og etterspurte i kommunene, sier generalsekretæren i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

 

Del denne artikkelen