Kronikker og debattinnlegg

Publisert – Sist oppdatert 10.03.2020

Her kan du finne kronikker og debattinnlegg fra 2012 og tidligere. Les mer

2012

(18.01.12) Utvannet vannbyråkrati – Kronikk i Nationen

 

2011

 

(06.07.11) Innspill til FNF om strandsoneforvaltning

 

(07.07.11) Innspill til FNFom  folkehelse

 

(09.06.11) Lettere å drive friluftsliv  Debattinnlegg i Nationen

 

(26.01.11) Betaling for skiløyper – brudd på Friluftsloven Innlegg Aftenposten

 

(20.01.11) Som man roper i skogen får man svar  Debattinnlegg i Aftenposten

 

(11.01.11) Løyper er god samfunnsinvestering  Debattinnlegg Dagsavisen

 

2010

(01.12.10) Etterlyser nasjonal satsing for å bedre de eldres fysiske helse  Kronikk

 

(07.10.10) Fjern 150-metersregelen for telting! Debattinnlegg Dagsavisen

 

(01.10.10) Sivil ulydighet Kronikk i Dagsavisen

 

 

(24.08.10) Trøndelagskysten trenger et strandsonevern Kronikk

 

(27.05.10) Ta vare på hverdagsnaturen  Kronikk

 

(25.01.10) Unødvendig å rasere Hardangerlandskapet  Kronikk i Nationen

 

2009

(13.10.09) DN beskyldes for feilinfo i motorferdselsaken.  Svarinnlegg i Nationen

 

(10.10.09) Den nye friluftsloven styrker allemannsretten  Kronikk i Nationen

 

09.10.09    Innenfor eller utenfor Debattinnlegg UTE

 

(18.07.09) Friluftsliv – reseptfritt bidrag til sunnere folkehelse Kronikk i Adresseavisen

 

(18.07.09) Nedbygging av strandsonen fortsetter  Kronikk i Nationen

 

(03.04.09) Manglende satsing på friluftsliv i forebyggingsarbeidet Kronikk i Nationen

 

(25.03.09) Vil sikre gode naturopplevelser Debattinnlegg Aftenposten

 

(17.02.09) Bomskudd om Markaloven  Svarinnlegg i Aftenposten

 

(27.01.09) Kom deg ut – bruk mindre tid foran dataen Debattinnlegg Adresseavisen

 

2008

 

(31.10.08) Merking av turløyper – ikke vårt anliggende Leserinnlegg Svalbardposten

 

(26.08.08) Trosser regjeringen folkeviljen? Trosser regjeringen folkeviljen

 

(17.06.08) Hvem rår i strandsonen?  Kronikk i Dagsavisen

 

(13.05.08) Hvem forsvarer hundremeterskogen? Hvem forsvarer hundremeterskogen

 

2007 

(06.12.07) Er friluftsloven sterk nok?  Kronikk i Dagsavisen

 

 

(24.04.07) Friluftsliv og spillemidler  Kronikk i Dagsavisen

 

(20.01.07) Det er faktisk byggeforbud i strandsonen Kommentar i Fædrelandsvennen

 

(19.01.07) For lite til helseforebygging Kronikk i Dagsavisen

 

2006

(07.12.06) Byggeforbudet i strandsonen Debattinnlegg Adresseavisen

Del denne artikkelen