Klima 

Kritisk til planting som tiltak

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

I rapporten «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak» konkluderes det med at det vil være mulig å finne 1 million dekar som kan tilplantes med gran uten negativ effekt på andre naturverdier. Norsk Friluftsliv er kritisk til planting som klimatiltak.   I en høringsuttalelse til rapporten mener Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO, Friluftslivets fellesorganisasjon) at… Read more »

I rapporten «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak» konkluderes det med at det vil være mulig å finne 1 million dekar som kan tilplantes med gran uten negativ effekt på andre naturverdier. Norsk Friluftsliv er kritisk til planting som klimatiltak.

 

I en høringsuttalelse til rapporten mener Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO, Friluftslivets fellesorganisasjon) at det både er et faglig tynt grunnlag for å hevde at dette er et godt klimatiltak og at det vil ha svært negative virkninger på blant annet landskap, friluftsliv, naturopplevelse og biologisk mangfold.

 

Les uttalelsen her

Del denne artikkelen