KrF-lederen fra Prekestolen

Publisert

– Får du mennesker ut i naturen, blir de også opptatt av å ta vare på den!   En engasjert Knut Arild Hareide er opptatt av friluftslivets betydning for den enkelte, men også for naturen. FRIFO møtte han på toppen av Prekestolen i Lysefjorden, hvor han deltok på et arrangement mot menneskehandel og slaveri 6…. Read more »

– Får du mennesker ut i naturen, blir de også opptatt av å ta vare på den!

 

En engasjert Knut Arild Hareide er opptatt av friluftslivets betydning for den enkelte, men også for naturen. FRIFO møtte han på toppen av Prekestolen i Lysefjorden, hvor han deltok på et arrangement mot menneskehandel og slaveri 6. august i år.

 

Hareide mener det er flott å kunne kombinere viktige politiske saker med naturopplevelser. Og nettopp Prekestolen burde være et godt sted å formidle viktige budskap.

 

KrF-lederen mener den enkleste måten å få folk til å ta vare på naturen er å få dem til å ta naturen i bruk. Men han er også opptatt av friluftslivets betydning for folkehelsa.

– Min morfar hadde ikke samme behov for friluftsliv på fritiden som vi har. Han var fisker, og var i naturlig bevegelse hele dagen. Det er annerledes med oss. Vi lever et annet liv. Derfor er den innsatsen FRIFO-organisasjonene gjør viktig for å få folk i bevegelse.

 

Som tidligere miljøvernminister trakk han spesielt frem friluftslivets år i 2005 og mulighetene som ble skapt ved en samlet større satsing.

 

Hareide er opprinnelig fra Bømlo, men er valgt inn på Stortinget for KrF i Akershus. Som leder for Transport- og kommunikasjonskomitéen håper vi Hareide også vil bidra til en nasjonal satsing på naturlig bevegelse i hverdagen gjennom styrking av gang- og sykkelveier.

 

Foto: Jonathan Miller

Del denne artikkelen