Vindturbiner
Vindturbiner

Krever stans i nedbygging av norsk natur

Publisert – Sist oppdatert 06.02.2020

Stor satsing på vindkraft er en av de store truslene mot naturen og friluftslivet i Norge. Det er budskapet i resolusjonen som nylig er vedtatt av de norske friluftslivsorganisasjonene.

Tekst: Linn Elise Jakhelln
Foto: Marius Dalseg Sætre

Planer om storstilt vindkraftutbygging bekymrer Norsk Friluftsliv, paraplyorganisasjonen for 17 friluftslivsorganisasjoner, med til sammen over 950 000 medlemskap. Et krav om å bevare norsk natur, var en av to resolusjoner som ble vedtatt på deres årsmøte 9. mai.

– Vi kan ikke bare stå å se på at norsk natur påføres uopprettelig skade. Noe må gjøres for å sikre at vi også i framtiden kan oppleve natur og friluftsliv, sier generalsekretær Lasse Heimdal.

Norsk Friluftsliv er ikke mot industri, nye veier og all vindkraft, men mener mye mer må gjøres for å sikre at utbygging av fornybar energi skjer på naturens premisser.

– Her gjelder det å ha to tanker i hodet samtidig. Som vi nylig ble minnet om i rapporten fra FNs naturpanel, står vi ikke bare overfor en klimakrise, naturen er også i krise. Hovedårsaken er endringer i arealbruken vår. Vi er like avhengige av en mangfoldig natur som av et levelig klima, og det må vi ha i bakhodet i energipolitikken, sier Heimdal.

Heimdal mener det viktigste vi kan gjøre nå, både for natur og klima, å redusere energiforbruket. – Før vi bygger nye store vindkraftverk i fjellet, må vi heller ta ut det store potensialet i energieffektivisering og andre tiltak som bevarer de verdifulle naturarealene.

Her kan du lese hele resolusjonen som ble vedtatt på Norsk Friluftslivs årsmøte 9. mai:

Bevar norsk natur!

Viktige friluftslivsområder presses fra mange kanter av blant annet nedbygging, klimaendringer, ulovlige stengsler, samferdselstiltak og kulturlandskap som ikke holdes i hevd. Mengden av naturområder uten menneskelige inngrep i Norge har også blitt kraftig redusert de siste tiår.

Stor satsing på landbasert vindkraft truer i tillegg nå med å beslaglegge enorme naturarealer.

Norsk Friluftsliv krever at naturens egen verdi må gis langt større vekt i konflikter om bruk av arealer. Utbygging av fornybar energi må skje på naturens premisser, og med minst mulig tap av norsk natur. Energiøkonomisering og andre energitiltak uten store naturinngrep må realiseres framfor utbygging av nye vindkraftanlegg. Naturen må tillegges større vekt ved konsesjonsbehandling av vindkraftanlegg.

Del denne artikkelen