Krever omgjøring av Nordkapp-vedtak

Publisert – Sist oppdatert 31.01.2020

Norsk Friluftsliv har påklaget Nordkapp kommunes vedtak om å gi Scandic Hotels AS tillatelse til å kreve inn en frilufts-avgift til Nordkapp platået i 2019.

Vedtaket er lovstridig etter Norsk Friluftslivs oppfatning. Scandic Hotels har ikke dokumentert hva avgiften skal brukes til, og kommunen har ikke gjennomført kontroll av avgiftens innhold eller dens rimelighet.

Å kreve inn avgift for tilgang til et utmarksområde krever tillatelse etter friluftsloven. Loven forutsetter at pengene kun kan brukes til tiltak til nytte for friluftsfolket og at avgiften skal være rimelig.

Departementet har tidligere slått fast at en frilufts-avgift primært kan benyttes til konkrete tilretteleggingstiltak for friluftsliv. Slike tiltak kan for eksempel være toaletter, etablering av teltplass, badeplass, parkeringsplass med mer. Rica-konsernet, som kontrollerer leieavtalen på Nordkapp, og tidligere krevde inn frilufts-avgiften, begrunnet store deler av avgiften med verdien av Nordkapphallen og selskapets behov for kapitalavkastning. Det er dette avgiftsnivået som nå videreføres til en ny søker.

– Det er uforståelig at et flertall av kommunens politikere og administrasjon lar seg bruke på denne måten av større næringsaktører, uttaler Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

– Sivilombudsmannen og Miljøverndepartementet har flere ganger uttalt seg kritisk til avgifts praksisen på Nordkapp. Når kommunen har fått tillit til å forvalte en lov, så må innbyggere kunne forvente at de også gjør en grundig jobb med å følge opp lovverket. Vi har begrunnet mistanke om at det ikke er tilfelle i denne saken. Dette er også til skade for det lokale næringslivet, som får usikre rammer og i verste fall kan komme i et erstatningsansvar på grunn av ulovlig innkrevde avgifter, avslutter Heimdal.

Del denne artikkelen