Krever handling av Solhjell

Publisert

I et brev til miljøvernminister Bård Vegard Solhjell krever organisasjonene oppfølging av idrettsmeldingen og folkehelsemeldingen i kroner og handling.(Fotograf: Bjørn Stuedal)   Ministeren gav 100 mill ekstra til skogvern i årets budsjett. Når kommer 100 mill ekstra til å fylle skogen med mennesker, spør organisasjonene.   Åpent brev til miljøvernminister Bård Vegard Solhjell   Friluftslivsorganisasjonene… Read more »

I et brev til miljøvernminister Bård Vegard Solhjell krever organisasjonene oppfølging av idrettsmeldingen og folkehelsemeldingen i kroner og handling.
(Fotograf: Bjørn Stuedal)

 

Ministeren gav 100 mill ekstra til skogvern i årets budsjett. Når kommer 100 mill ekstra til å fylle skogen med mennesker, spør organisasjonene.

 

Åpent brev til miljøvernminister Bård Vegard Solhjell

 

Friluftslivsorganisasjonene har siste årene med glede notert seg flere meldinger og innspill fra regjeringen om friluftsliv og folkehelse. Det finnes nok planer og dokumentasjon på friluftslivets betydning for folkehelsen. Nå forventer FRIFO organisasjonene handling, og mye av ansvaret hviler på miljøvernministeren.

 

Idrettsmeldingen, som kom i fjor, la opp til en ambisiøs satsing på fysisk aktivitet, og definerte også friluftsliv som en del av statens idrettspolitikk, med Miljøverndepartementet som ansvarlig for den statlige politikken på området. Folkehelsemeldingen, som kom i år, beskriver de enorme utfordringer vårt samfunn står overfor på grunn av inaktivitet. Dette er en vesentlig trussel, både for den enkeltes livskvalitet, og for samfunnets ressurser.

 

Meldingene, men også en rekke forskningsrapporter, beskriver hvilke store gevinster som ligger i å holde mennesker friske. Det er langt billigere å forebygge enn å reparere helse. Friluftsliv har et spesielt fortrinn i å fremme fysisk aktivitet fordi det er den aller mest ønskede aktivitet blant lite aktive. Friluftsliv er rimelig, det er tilgjengelig over hele landet hele året og kan benyttes gjennom nesten hele livsløpet. Tilretteleggelsen gjøres også mange steder av frivillige organisasjoner til en brøkdel av hva det hadde kostet med offentlig ansatte.

 

Når regjeringen så tydelig påpeker helseutfordringene og behovet for å gjøre noe med det, finner vi det overraskende at vi så langt ikke ser noen ekstra løft for friluftsliv og fysisk aktivitet som monner i en nasjonal sammenheng. Statsråden har fått et viktig ansvar for deler av statens helse- og idrettspolitikk. I tillegg er du også «friluftslivsminister» med ansvar for å fremme aktivitet i natur. Departementet har i mange anledninger uttalt at å fremme naturens bruk er å fremme naturens vern.

Men ditt departement bruker i dag under 3 % av sine ressurser til å fremme menneskets bruk av naturen gjennom friluftsliv. Departementet jobber også med en handlingsplan for friluftsliv og folkehelse hvor en av departementets forutsetninger er at det IKKE skal brukes mer ressurser.

 

Regjeringen har i flere år marginalisert bredde-friluftslivet i forhold til konkurransebaserte aktiviteter. Friluftslivsorganisasjonene stiller derfor spørsmål om sammenhengen mellom ansvaret for å styrke fysisk aktivitet for alle i natur, og den begrensede ressursbruken.

 

Vi ønsker også svar på følgende: Kan våre medlemmer i nær fremtid forvente en større satsing og vesentlig økte ressurser til fysisk aktivitet for alle gjennom friluftsliv? Kan vi forvente økte driftsmidler til organisasjonene slik at flere frivillige kan rekrutteres, og tiltak som vi vet fungerer kan forsterkes? I forrige budsjett kom du med 100 mill ekstra til skogvern. Kan vi snart se et ekstra løft på 100 mill til å fylle skogen og andre naturområder med mennesker som vil være i aktivitet?

Det finnes som nevnt nok planer og gode eksempler på tiltak som kan bedre helsen for en bredde av befolkningen gjennom lavterskel aktiviteter i natur og nærmiljø.  Nå venter vi på handling som monner fra miljøvernministeren.

 

Hilsen

Kristin Krohn Devold, gen.sekr. Den Norske Turistforening

Espen Søilen, gen.sekr. Norges Jeger- og Fiskerforbund

Bente Lier, gen.sekr. Skiforeningen

Marianne Ono Njøten, konst. adm.dir. Norsk Kennel Klub

Per Ivar Lanesskog, gen.sekr. Norges Turmarsjforbund

Mats Billermark, gen.sekr. Norges KFUK-KFUM Speidere

Jens Morsø, gen.sekr. Norges Speiderforbund

Sven Nordby Anderssen, gen.sekr. Norges Padleforbund

Kari Vanebo, gen.sekr. Norges Klatreforbund

Rune Gjøs, gen.sekr. Syklistenes Landsforening

Sølvi Egner Kaupang, gen.sekr. 4H Norge

Per Hillesund, gen.sekr. Forbundet Kysten

Kjell Markset, gen.sekr. Kristen Idrettskontakt

Bjørnar Valstad, gen.sekr. Norsk Orientering

Lasse Heimdal, gen.sekr. Friluftslivets fellesorganisasjon

Del denne artikkelen