Krever at natur og friluftsliv blir prioritert i vindkraftsaker

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Natur- og friluftslivsorganisasjoner med krav til regjeringens gjennomgang av konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land.

I et felles brev krever Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Sabima, Norges Naturvernforbund og Norsk Ornitologisk Forening at natur- og friluftslivsverdier må ivaretas i vesentlig større grad enn i dag i søknader om etablering av vindkraftanlegg.

Organisasjonene ber om at miljømyndighetene tillegges mer ansvar i konsesjonsprosessen, enn de har i dag, samt at det stilles strengere krav i faglige utredninger.

– Det er helt nødvendig å skjerpe kravene til de miljøfaglige utredningene som gjennomføres i forbindelse med planlegging av vindkraftanlegg. Det trengs tydeligere retningslinjer og må settes høyere krav til omfang og kvalitet, skriver organisasjonene i brevet til regjeringen.

Regjeringen har varslet en gjennomgang av konsesjonssystemet. Her er det meldt at natur og miljøhensynene skal veie tyngre, men ikke hvilke konkrete endringer som er aktuelle.

Organisasjonenes hovedkrav til regjeringen:

  1. Natur- og friluftslivsverdier må tillegges vesentlig større vekt enn i dag.
  2. Det er helt nødvendig å skjerpe kravene til de miljøfaglige utredningene som gjennomføres i forbindelse med planlegging av vindkraftanlegg. Det trengs tydeligere retningslinjer og det må settes høyere krav til omfang og kvalitet. Det er ikke nok å bruke eksisterende kunnskap, som ofte er utdatert og tilfeldig innhentet.
  3. Krav om todelt konsesjonsvedtak som sikrer en likeverdig ansvarsfordeling mellom energimyndighetene og miljømyndighetene, der miljømyndighetenes anbefalinger i konsesjonssaker tillegges større vekt enn i dag.
  4. Energiloven trenger en hjemmel for tidlig avslag til vindkraftprosjekter. Hjemmelen må være basert på tydelige kriterier til effektiv saksbehandling, forutsigbarhet, bærekraftig arealutvikling, og ha til hensikt å ivareta viktige natur-, landskaps- og friluftslivsområder.
  5. Konsesjonstillatelser for vind bør ha samme varighet som vannkraft jf. vannressursloven.
  6. Medvirkningsprosesser og åpenhet rundt utbyggingsplaner må styrkes jf. bestemmelsene i plan- og bygningsloven, Europeiske landskapskonvensjonen, Århus-konvensjonen, Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), Espoo-konvensjonen og ILO-konvensjonen.

Les også: Skrotingen av rammeplanen: – Må ikke la oss lure

Del denne artikkelen