vindkraft wanda nordstrom
vindkraft wanda nordstrom

Stiller krav til gjennomgangen av gitte vindkraftkonsesjoner

Publisert
Tekst: Peter Øygard Oma – Foto: Wanda Nordstrøm

Norsk Friluftsliv og seks andre natur- og friluftsorganisasjoner krever at naturmangfoldloven legges til grunn ved gjennomgang av vindkraftkonsesjoner

19. juni 2020 gjorde Stortinget enstemmig følgende vedtak om vindkraft; «Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt
energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivingens krav skal forvaltningen stanse vedtaket»

Norsk Friluftsliv, Norges Naturvernforbund (NNV), Sabima, Norsk Ornitologisk Forening (NOF), WWF Verdens naturfond, Den Norske Turistforening (DNT) og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har bedt advokat Tine Larsen (Dæhlin Sand Advokatfirma) foreta en juridisk gjennomgang av hva stortingsvedtaket innebærer, spesielt i forhold til naturmangfoldloven. Tine Larsen har i tillegg foretatt en juridisk gjennomgang av Bremangerlandet vindkraftverk, som et eksempel på hvordan en gjennomgang av gitte konsesjoner bør foregå.

I regjeringens forslag til statsbudsjett informerer Olje- og energidepartementet om hvordan de følger opp vedtaket om gjennomgang av gitte vindkraftkonsesjoner. Blant annet skriver departementet at de prioriterer vurderinger av de prosjektene der det uansett skal fattes vedtak, i form av godkjenninger i NVE eller klageavgjørelser i departementet. Departementet prioriterer også de sakene der det foreligger anmodninger om omgjøring av tidligere vedtak og/eller varsler om rettslige skritt.

I et brev til Olje- og energiminister Tina Bru, kritiserer organisasjonene regjeringen for å ikke ivareta naturmangfoldloven på en god nok måte i sin gjennomgang av konsesjonene. De krever også at alle konsesjoner der vindkraftverkene ikke allerede er i drift gjennomgås og vurderes på nytt.

Anmodning om omgjøring av konsesjon til Bremangerlandet vindkraftverk

På vegne av Norsk Friluftsliv og de andre organisasjonene nevnt over har advokat Tine Larsen sendt en anmodning om omgjøring av konsesjonen til Bremangerlandet Vindkraftverk til Olje- og energidepartementet.

 

Les brevet til Olje- og energiminister Tina Bru om oppfølging av Stortingsvedtaket her.

Les advokat Tine Larsens juridiske gjennomgang av stortingsvedtaket her

Les advokat Tine Larsens juridiske gjennomgang av konsesjonen til Bremangerlandet vindkraftverk her.

Les anmodningen om omgjøring av konsesjonen til Bremangerlandet vindkraftverk til Olje- og energidepartementet her.

 

 

Del denne artikkelen