Konseptmodell for utforming av nye og eksiterende grøntområder

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

«Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning» ved Københavns universitet utarbeidet i 2014 en konseptmodell med fokus på hvordan man utformer nye og forbedrer eksisterende grønne områder,slik at de tilbyr opplevelsesverdier. Opplevelsesverdiene svarer til de naturopplevelsene folkfortrekker, og kan bidra til en bedre mental sunnhet hos befolkningen. De 8 opplevelsesverdiene er er som følger: fred og ro,… Read more »

«Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning» ved Københavns universitet utarbeidet i 2014 en
konseptmodell med fokus på hvordan man utformer nye og forbedrer eksisterende grønne områder,
slik at de tilbyr opplevelsesverdier. Opplevelsesverdiene svarer til de naturopplevelsene folk
fortrekker, og kan bidra til en bedre mental sunnhet hos befolkningen. De 8 opplevelsesverdiene er
er som følger: fred og ro, rom, vill natur, artsrikt, fristed, kulturhistorisk, grøntområde og
underholdning og service.

Konseptmodellen er delt opp i 7 deler. Del 1 ser på relasjonen mellom mennesker, natur og sunnhet
og tar utgangspunkt i kjensgjerningen om at de fleste menneskene i dag bor i byer. Del 2 presenterer
bakgrunnen for og målet med prosjektet. Del 3 gjennomgår de 8 opplevelsesverdiene. Del 4 er en
praktisk guide til hvordan man trinn for trinn kan arbeide med opplevelsesverdiene. Del 5 beskriver,
hvordan hver enkelt opplevelsesverdi konkret er understøttet i «helseskogen» i Hørsholm. Del 6
redegjør for forskergruppen og for den store satsningen «Natur-, Sundheds- og Designlaboratoriet».
Del 7 inneholder en sjekkliste til arbeidet med opplevelsesverdier.

Les rapporten her: Konceptmodel Helseskoven Octovia: En model for design af grønne områder med oplevelsesværdier, der fremmer et godt mentalt helbred

Del denne artikkelen